Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng gốc keo Tại Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng gốc keo Tại Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng

Kính gửi:     – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– UBND xã: Tây Cốc, Ngọc Quan, Ca Đình, Bằng Doãn,

Bằng Luân, Minh Lương thuộc huyện Đoan Hùng, Phú Thọ;

– Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty;

– Các đội sản xuất trực thuộc Công ty.

 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-GVN.HN ngày 21 tháng 11 năm 2014 về việc ban hành Quy chế Tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-GVN-PT, ngày 03/12/2020 của Tổng Công ty Giấy Việt Nam, về việc phê duyệt Phương án tiêu thụ tại chỗ năm 2020 cho Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng;

Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo, bạch đàn nguyên liệu giấy tại chỗ (cây đứng) năm 2020 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

Đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng rừng trồng gỗ Keo tại Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng (cây đứng). Thôn 5, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ:

– Gói số 1: Đội 1, 2,3, 4, 5.

+ Khối lượng: gỗ 1.367,3 m3; củi 165,3 ste

+ Diện tích khai thác: 21,9 ha.

+ Giá trị: 1.226.102.165 đồng

+ Giá khởi điểm: 900.000 đồng/m3.

  • Tiền đặt cọc tối thiểu là: 60.000.000 đồng

(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

– Từ ngày 05 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 17 tháng 12 năm 2020

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo năm 2020.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức hành chính Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng (Địa chỉ: Thôn 5, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

  1. Nộp hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng chẵn) thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

– Tiền đặt cọc nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Tài khoản 2710201000054 – Tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, chi nhánh Đoan Hùng.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá:

– Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng

– Địa chỉ: Thôn 5, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

– Thời gian từ 8 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 12 năm 2020.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Bên mua thanh toán 100% giá trị tài sản chậm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo, bạch đàn NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc trước ngày 30/12/2020.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty; điện thoại: 02103 648007.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons