Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ bồ đề tại bãi 1, Công ty lâm nghiệp Tam Sơn- Tổng công ty giấy Việt Nam

Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ bồ đề tại bãi 1, Công ty lâm nghiệp Tam Sơn- Tổng công ty giấy Việt Nam

Công ty lâm nghiệp Tam Sơn thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ bồ đề tại bãi 1 như sau:

1.Nội dung đáu giá :

Đấu giá tiêu thụ gỗ bồ đề tại bãi 1 Công ty lâm nghiệp Tam Sơn. Cụ thể các gói như sau:

Gói số 1: Đội 1

                   + Khối lượng gỗ bồ đề:   722,8 m3;

+ Củi:                               30,3 ste;

+ Giá khởi điểm:             1.282.000 đồng/m3;

+ Giá trị gỗ:                    926.629.600 đồng;

+ Giá trị củi:                          606.000 đồng;

Tổng giá trị:                   927.235.600 đồng;

Tiền đặt cọc:                     50.000.000 đồng;

Gói số 2: Đội 3

                   + Khối lượng gỗ bồ đề:   97,0 m3;

+ Củi:                               5,7 ste;

+ Giá khởi điểm:             1.269.000 đồng/m3;

+ Giá trị gỗ:                 123.093.000 đồng;

+ Giá trị củi:                        114.000 đồng;

Tổng giá trị:                  123.207.000 đồng;

Tiền đặt cọc:                      6.500.000 đồng;

          Gói số 3: Đội 4

                   + Khối lượng gỗ bồ đề:   97,0 m3;

+ Củi:                               5,7 ste;

+ Giá khởi điểm:                 1.249.000 đồng/m3;

+ Giá trị gỗ:                    121.153.000 đồng;

+ Giá trị củi:                          114.000 đồng;

Tổng giá trị:                   121.267.000 đồng

Tiền đặt cọc:                      6.500.000 đồng;

(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 17 tháng 02 năm 2023 đến hết ngày 26 tháng 02 năm 2023.

  • Hồ sơ gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ gỗ tại chỗ (bãi 1).

– Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ ( bản phô tô công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách  nhiệm cao nhất tham gia đấu giá gỗ tại chỗ ( bản phô tô công chứng).

– Hồ sơ nộp tại: Phòng Tài chính kế toán, Công ty lâm nghiệp Tam Sơn.

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng ( Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

  1. Địa điểm mở đấu giá:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Sơn. Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 02 năm 2023.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Bên mua thanh toán giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc vận chuyển gỗ khi bên bán bàn giao tài sản tại bãi 1.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính, Công ty lâm nghiệp Tam Sơn; điện thoại liên hệ đ/c Vũ Tiến Dũng: 0368.725.608.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons