Thông báo đấu giá tiêu thụ Gỗ Keo NLG ( Cây đứng) tại Công ty lâm nghiệp Hàm Yên (đợt 2)

Thông báo đấu giá tiêu thụ Gỗ Keo NLG ( Cây đứng) tại Công ty lâm nghiệp Hàm Yên (đợt 2)

Công ty lâm nghiệp Hàm Yên thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo Nguyên liệu giấy ( Cây đứng) như sau:

1.Nội dung đáu giá :

Đấu giá tiêu thụ  gỗ Keo Nguyên liệu giấy (Cây đứng) tại Công ty lâm nghiệp Hàm Yên Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Quang, Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang các gói như sau:

  • Gói số 02:

+ Diện tích khai thác: 24,1 ha

+ Khối lượng gỗ:      1.620,5 m3

+ Khối lượng củi:      188,2  Ster

+ Giá khởi điểm: 807.000 đ/ m3

+ Giá trị gỗ :  1.307.743.500  đ (Một tỉ, ba trăm linh bảy triệu, bảy trăm bốn ba nghìn, năm trăm đồng).

+ Giá trị củi:  1.882.000 đ (Một triệu, tám trăm tám hai nghìn đồng chẵn).

+ Tiền đặt cọc: 70.000.000 đ (Bảy mươi triệu đồng chẵn).

( chi tiết có biểu đính kèm)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến hết ngày 23 tháng 03 năm 2023.

  • Hồ sơ gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (cây đứng) năm 2023.

– Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (cây đứng).( bản phô tô công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách  nhiệm cao nhất tham gia đấu giá ……( bản phô tô).

– Đối với cá nhân phải có hộ khẩu thường trú, tạm trú, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo có công chứng)

– Hồ sơ nộp tại: phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên

Địa chỉ: Tổ Dân phố Tân Quang, Thị trấn tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng ( Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

– Tiền đặt cọc tham gia đấu giá nộp vào STK: 81032110001 – Agribank chi nhánh Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang hoặc tiền mặt tại phòng Tài chính kế toán Công ty lâm ngiệp Hàm Yên.

  1. Địa điểm mở đấu giá:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Hàm Yên Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Quang, Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian: 15h30 ngày 24 tháng 03 năm 2023.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Bên mua thanh toán giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện vận chuyển:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thiệt việc khai thác, vận chuyển  sau khi nhận bàn giao.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Phòng Kế hoạch kĩ thuật Công ty lâm nghiệp Hàm Yên; điện thoại liên hệ: 0983.654.658Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons