Thông báo đấu giá tiêu thụ Gỗ Keo NLG – hàng Vanh tại bãi 1 Tại công ty lâm nghiệp Tam Thắng- Tổng công ty giấy Việt Nam

Thông báo đấu giá tiêu thụ Gỗ Keo NLG – hàng Vanh tại bãi 1 Tại công ty lâm nghiệp Tam Thắng- Tổng công ty giấy Việt Nam

Công ty lâm nghiệp Tam Thắng thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo NLG – hàng Vanh tại bãi 1 như sau:

1.Nội dung đáu giá :

Đấu giá tiêu thụ gỗ NLG – hàng Vanh tại bãi 1 tại Công ty lâm nghiệp Tam Thắng

Địa chỉ: khu Đa Đu – xã Thục Luyện – huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ

Các gói như sau:

– Gói số 1: Đội 2

                   + Diện tích khai thác: 12,3 ha;

+ Khối lượng gỗ Vanh: 327,1 m3;

+ Giá khởi điềm: 1.164.963 đồng/m3;

+ Giá trị gỗ: 381.986.199 đồng;

+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: 19.099.310 đồng.

– Gói số 2: Đội 5

                   + Diện tích khai thác: 14,6 ha;

+ Khối lượng gỗ Vanh: 571,2 m3;

+ Giá khởi điềm: 1.191.880 đồng/m3;

+ Giá trị gỗ: 680.801.986 đồng;

+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: 34.040.099 đồng.

– Gói số 3: Đội 8

                   + Diện tích khai thác: 15,0 ha;

+ Khối lượng gỗ Vanh: 946,1 m3;

+ Giá khởi điềm: 1.169.975 đồng/m3;

+ Giá trị gỗ: 1.106.913.786 đồng;

+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: 55.345.689 đồng.

– Gói số 4: Đội 5

                   + Diện tích khai thác: 16,0 ha;

+ Khối lượng gỗ Vanh: 484,1 m3;

+ Giá khởi điềm: 1.137.597 đồng/m3;

+ Giá trị gỗ: 550.710.733 đồng;

+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: 27.535.537 đồng.

– Gói số 5: Đội 7

                   + Diện tích khai thác: 4,9 ha;

+ Khối lượng gỗ: 200,3 m3;

+ Giá khởi điềm: 1.125.808 đồng/m3;

+ Giá trị gỗ: 225.499.245 đồng;

+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: 11.274.962 đồng.

 (Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)

 1. Đối tượng đăng ký:Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.
  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

  Từ ngày 18/11/2022 đến hết ngày 24/11/2022

  • Hồ sơ gồm:

  – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ gỗ vanh tại bãi 1

  – Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Vanh tại bãi 1 ( bản phô tô công chứng).

  – Chứng minh nhân dân của người chịu trách  nhiệm cao nhất tham gia đấu giá gỗ Vanh tại bãi 1 ( bản phô tô công chứng).

  – Hồ sơ nộp tại: Phòng Kế hoạch kỹ thuật – Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

  – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng

  ( Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

  1. Địa điểm mở đấu giá:

  Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Thắng

  Địa chỉ: Khu Đa Đu – Xã Thục Luyện – Huyện Thanh Sơn – Tỉnh Phú Thọ

  Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 25/11/2022

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

  Bên mua thanh toán giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện vận chuyển, tiêu thụ:

  Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc vận chuyển gỗ hàng Vanh tại bãi 1 và bàn giao trả lại hiện trường cho công ty xong trước ngày 31/12/2022

  Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty lâm nghiệp Tam Thắng ; Điện thoại liên hệ đ/c Tiến – Trưởng phòng KHKT.

  Số ĐT: 0334.268.113( ô Tiến)Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons