Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ năm 2020 (lần 5) Công ty lâm nghiệp Tam Sơn

Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ năm 2020 (lần 5) Công ty lâm nghiệp Tam Sơn

CÔNG TY LÂM NGHIỆP TAM SƠN

 

Kính gửi:

– Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các xã: Thu Cúc, Đồng Sơn, Lai Đồng, Tân Sơn, Kiệt Sơn, Thạch Kiệt, Tân Phú, Mỹ Thuận, Thu Ngạc huyện Tân Sơn, xã Địch Quả huyện Thanh Sơn;

– Các đội sản xuất trong Công ty.

 

 Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-GVN.HN ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động lâm nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ phương án khai thác, vận chuyển, ttiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy số 01/PA-TAS ngày 10 tháng 2 năm 2020 của Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt;

Căn cứ biên bản họp ngày 29/5/2020 của Hội đồng giá Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn, về việc tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2020;

Công ty lâm nghiệp Tam Sơn thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2020 như sau:

  1. 1.     Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ: 17.228,3 m3, củi: 2.311,1 ste được chia thành 25 gói.

          – Giá khởi điểm của 25 gói như sau:

Stt

Gói số

Địa điểm

Sản lượng gỗ dự kiến (m3)

Khối lượng củi dự kiến (Ste)

Đơn giá cơ sở tính giá khởi điểm làm tròn (đồng/m3)

Thành tiền (đồng)

Tiền đặt cọc (5%) làm tròn

1

1

Thạch Kiệt

       803,2

    105,2

910.000

730.912.000

70.000.000

2

2

Thạch Kiệt

       457,6

      60,8

937.000

428.771.200

22.000.000

3

3

Thạch Kiệt

       511,3

      57,1

998.000

510.277.400

26.000.000

4

4

Thạch Kiệt

    2.197,0

    325,5

890.000

1.955.330.000

100.000.000

5

5

Thạch Kiệt

       531,5

      75,7

907.000

482.070.500

25.000.000

6

6

Thạch Kiệt

       661,8

      90,8

919.000

608.194.200

31.000.000

7

7

Thạch Kiệt

    1.546,7

    187,9

963.000

1.489.472.100

75.000.000

8

8

Thạch Kiệt

    1.013,4

    124,5

957.000

969.823.800

50.000.000

9

9

Thạch Kiệt

       218,0

      28,1

974.000

212.332.000

11.000.000

10

10

Kiệt Sơn

    1.598,8

    214,1

896.000

1.432.524.800

72.000.000

11

11

Tân Phú

       787,0

    102,5

949.000

746.863.000

38.000.000

12

13

Thạch Kiệt

       605,9

      81,3

887.000

537.433.300

27.000.000

13

14

Mỹ Thuận

       412,6

      70,0

954.000

393.620.400

20.000.000

14

15

Mỹ Thuận

       192,1

      37,1

954.000

183.263.400

10.000.000

15

16

Kiệt Sơn

       523,4

      75,0

882.000

461.638.800

24.000.000

16

17

Thu Cúc

         94,1

      12,7

936.000

88.077.600

5.000.000

17

18

Thu Cúc

       863,6

    123,3

876.000

756.513.600

38.000.000

18

19

Thu Cúc

       300,8

      40,4

900.000

270.720.000

14.000.000

19

20

Kiệt Sơn

       519,5

      61,7

968.000

502.876.000

26.000.000

20

21

Kiệt Sơn

       206,5

      25,0

976.000

201.544.000

11.000.000

21

22

Lai Đồng

       261,1

      33,3

853.000

222.718.300

12.000.000

22

23

Lai Đồng

       362,0

      51,5

859.000

310.958.000

16.000.000

23

24

Lai Đồng

       473,3

      64,5

853.000

403.724.900

21.000.000

24

25

Kiệt Sơn

    1.143,3

    137,8

925.000

1.057.552.500

53.000.000

25

26

Đồng Sơn

       943,8

    125,3

906.000

855.082.800

43.000.000

 

Tổng

17.228,3

2.311,1

917.809

15.812.294.600

840.000.000

 

2. Đối tượng đăng ký:

          Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo trong việc tham gia đấu giá.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 09 tháng 6 năm 2020.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 09 tháng 6 năm 2020.

          Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2020.

          – Phô tô công chứng Giấy phép kinh doanh của Tổ chức; sổ hộ khẩu của cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

          – Phô tô công chứng chứng minh thư nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

          Mọi thủ tục khác xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn ( Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ).

          Số Điện thoại: Bà Chúc 0328.726.866 hoặc Ông Phong 0338.766.181).

          4. Tiền mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

          4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/bộ( Viết bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn)

          – Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

          4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

          – Tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá bằng 5% (làm tròn) giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản dưới hình thức tiền đồng Việt Nam.

Số tài khoản: 2702 201 000 170; Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Tân Sơn – Phú Thọ.

          -Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

          5. Địa điểm mở đấu thầu:

          Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Sơn Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ. Thời gian bắt từ 8h 30’ sáng ngày 11 tháng 6 năm 2020.

          Vậy, Công ty lâm nghiệp Tam Sơn thông báo đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấytại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons