Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ năm 2021 Đợt 2 Công ty Lâm nghiệp Sông Thao

Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ năm 2021 Đợt 2 Công ty Lâm nghiệp Sông Thao

Kính gửi: – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các xã: Xuân Áng, Vô Tranh, Hiền Lương;

– Các đơn vị trực thuộc Công ty.

 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-GVN.HN ngày 21 tháng 11 năm 2014 về việc ban hành Quy chế Tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Phương án tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy số 59/PA-CTLNST ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Công ty Lâm nghiệp Sông Thao đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt;

Căn cứ Biên bản họp số 62/BB-TCHC ngày 13/7/2021 của Hội đồng bán đấu giá Công ty lâm nghiệp Sông Thao, về việc tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2021 đợt 2;

Công ty lâm nghiệp Sông Thao thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2021 đợt 2 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

Đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ: diện tích 54,1 ha, khối lượng gỗ: 2.424,9 m3, củi: 307,1 ster. Tại đội 1, 2, 3, Công ty lâm nghiệp Sông Thao.

  1. Đối tượng đăng ký:

Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo trong việc tham gia đấu giá.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2021.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2021.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2021 đợt 2.

– Phô tô công chứng Giấy phép kinh doanh của tổ chức; sổ hộ khẩu của cá nhân tham gia đấu giá.

– Phô tô Chứng minh thư nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

Mọi thủ tục khác xin liên hệ mua và nộp hồ sơ tại Phòng TCHC, Phòng TCKT Công ty lâm nghiệp Sông Thao ( Địa chỉ: Khu 4 – xã Vô Tranh – huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ).

Số Điện thoại: 0989487478 (Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Phụ trách phòng Tổ chức hành chính)

  1. Tiền mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/bộ ( Viết bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn)

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty lâm nghiệp Sông Thao bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản dưới hình thức tiền đồng Việt Nam.

Số tài khoản: 2704 201 000 196; Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Hạ Hòa -Phú Thọ.

– Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Thời gian, địa điểm mở đấu thầu:

Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Sông Thao, địa chỉ:  Khu 4, xã Vô Tranh,  huyện Hạ Hòa,  tỉnh Phú Thọ. Thời gian bắt từ 8h30’ sáng ngày 22 tháng 7 năm 2021.

Vậy, Công ty lâm nghiệp Sông Thao thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons