Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy(cây đứng) tại chỗ đợt 10 năm 2021 CTLN Thanh Hoà

Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy(cây đứng) tại chỗ đợt 10 năm 2021 CTLN Thanh Hoà

 Kính gửi:

– Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Ủy ban nhân dân các xã: Ấm Hạ, Minh Hạc, TT Hạ Hòa, Lang sơn, Tứ Hiệp, Gia Điền, Hà Lương, Đại Phạm

– Các đội sản xuất trong Công ty.

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-GVN.HN ngày 21 tháng 11 năm 2014  về việc ban hành Quy chế Tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ của Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ phương án khai thác, vận chuyển, ttiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy số 01/PA-CTLNTH ngày 12 tháng 01 năm 2021 và số: 02/PA-CTLNTH ngày 11 tháng 05năm 2021 và số: 06/PA- CTLNTH ngày 11 tháng 08năm 2021 của Công ty Lâm nghiệp Thanh Hòa đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt;

Căn cứ biên bản họp số: 10 /BB-TCHC ngày 03tháng 11 năm 2021 của Hội đồng giá Công ty Lâm nghiệp Thanh Hòa, về việc tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2021;

Công ty lâm nghiệp Thanh Hòa thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ  đợt 10 năm 2021 như sau:

1. Nội dung đấu giá:    Đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ: 5.644,3 m3, củi: 888,1ste. Giá khởi điểm  như sau:

Gói

Địa điểm

Sản lượng gỗ (m3)

Khối lượng củi (Ste)

Đơn giá  cơ sở tính giá khởi điểm (đồng/m3)

Thành tiền (đồng)

Tiền đặt cọc (5%) làm tròn

Gói số 1

Đội 1

229,7

36

942.000

216.382.071

11.000.000

Gói số 2

Đội 2

543,7

96

914.000

497.111.369

25.000.000

Gói số 3

Đội 3

356

67,3

824.000

293.157.165

15.000.000

Gói số 4

Đội 3

385,8

56,9

896.000

345.454.266

18.000.000

Gói số 5

Đội 2+3+4

397,6

51,7

943.000

374.936.800

19.000.000

Gói số 6

Đội 1

474

67,9

949.000

449.814.859

23.000.000

Gói số 7

Đội 2

580

68,5

930.000

539.050.009

27.000.000

Gói số 8

Đội 3

515,8

79,6

837.000

431.643.973

22.000.000

Gói số 9

Đội 4

460,4

84,7

831.000

382.703.900

20.000.000

Gói số 10

Đội 4

621,6

97,9

848.000

527.181.941

27.000.000

Gói số 11

Đội 2

391,2

64,8

864.000

337.901.918

17.000.000

Gói số 12

Đội 3

579,3

98,4

827.000

478.792.060

24.000.000

Gói số 13

Đội 4

109,2

18,4

807.000

88.105.580

5.000.000

Cộng

5.644,3

888,1

4.962.131.246

253.000.000

2. Đối tượng đăng ký:

Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo trong việc tham gia đấu giá.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày  03 tháng 11năm 2021 đến hết ngày 09 tháng 11 năm 2021.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ ngày 03 tháng11 năm 2021 đến 16h ngày 09 tháng 11 năm 2021.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2021.

– Phô tô công chứng Giấy phép kinh doanh của Tổ chức; sổ hộ khẩu của cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụrừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

– Phô tô công chứng chứng minh thư nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

Mọi thủ tục khác xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Phòng TCHC, Phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Thanh Hòa ( Địa chỉ: Khu 7 Thị trấn Hạ Hòa – huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ).

Số Điện thoại: 0382 463 846 hoặc 0915 764 336 (Bà Hằng – Trưởng phòng Tổ chức hành chính)

4. Tiền mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0đồng/bộ( Viết bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn)

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Thanh Hòa bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

Tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoảnới hình thức tiền đồng Việt Nam.

Số tài khoản: 2704 201 001 074; Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Hạ Hòa -Phú Thọ.

Trường hp người tham gia đấu giá mua được tài sn thì khon tin đặt trước được tr vào giá mua tài sn, nếu không mua được tài sn thì khon tin đặt trước được tr li cho người np ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, tr trường hp pháp lut có quy định khác.

5. Địa điểm mở đấu thầu: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Thanh Hòa Địa chỉ: Khu 7 TT Hạ Hòa huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ. Thời gian bắt từ 8h30’ sáng ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Công ty lâm nghiệp Thanh Hòa thông báo đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệugiấytại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons