Thông báo Đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy(cây đứng) tại chỗ năm 2021 Công ty lâm nghiệp Tam Thanh

Thông báo Đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy(cây đứng) tại chỗ năm 2021 Công ty lâm nghiệp Tam Thanh

CÔNG TY LÂM NGHIỆP TAM THANH

 

 

Kính gửi: – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các xã: Vạn Xuân, Thọ Văn, Lam Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ;

– Các tổ chức, cá nhân trong và Công ty;

– Các đội sản xuất trong Công ty.

 

 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-GVN.HN ngày 21 tháng 11 năm 2014 về việc ban hành Quy chế Tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ phương án khai thác, vận chuyển, tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy số 29+30/PATT- CTLNTT, ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt;

Căn cứ biên bản họp số 38 /BB-TCHC ngày 12/4/2021 của Hội đồng giá Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh, về việc Đấu giá khai thác, tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy tại chỗ(cây đứng) năm 2021;

Công ty lâm nghiệp Tam Thanh thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ (cây đứng) năm 2021 lần 01 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ lần 01: 8.905,2 m3; củi: 1.394,8 ster được chia thành 14 (Mười bốn) gói thầu.

– Giá khởi điểm của 14 gói như sau:

Gói Địa điểm Sản lượng gỗ          (m3) Khối lượng củi                    (Ster)  Đơn giá gỗ khởi điểm                  (đồng)  Thành tiển                    (đồng)  Tiền đạt cọc (5%)                làm tròn
Gói 1 Đội 2 924,6 147,8 1.043.358 964.688.500 50.000.000
Gói 2 2.245,9 360,7 1.062.834 2.387.019.700 120.000.000
Gói 3 647,1 109,5 932.752 603.583.800 31.000.000
Gói 4 685,9 108,7 985.257 675.787.600 34.000.000
Gói 5 934,5 146,3 995.565 930.355.700 47.000.000
Gói 6 409,2 70,0 979.495 400.809.200 21.000.000
Gói 7 540,9 84,1 1.030.835 557.578.700 28.000.000
Gói 8 96,2 12,0 1.095.000 105.339.000 6.000.000
Gói 9 592,1 77,8 942.695 558.169.700 28.000.000
Gói 10 266,6 35,5 980.800 261.481.200 14.000.000
Gói 11 440,6 83,6 981.000 432.228.600 22.000.000
Gói 12 509,4 74,0 1.004.595 511.740.800 26.000.000
Gói 13 293,4 41,7 992.000 291.052.800 15.000.000
Gói 14 318,8 43,1 961.768 306.611.600 16.000.000
Cộng   8.905,2 1.394,8 1.009.124 8.986.446.900 458.000.000

 

  1. Đối tượng đăng ký:

Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo trong việc tham gia đấu giá.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2020.

– Phô tô công chứng Giấy phép kinh doanh của Tổ chức; sổ hộ khẩu của cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

– Phô tô công chứng chứng minh thư nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

Mọi thủ tục khác xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Phòng TCHC, Phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh(Địa chỉ: Xã Cổ Tiết (Nay là xã Vạn Xuân) – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ).

Số Điện thoại: 0977414134 gặp ông Bùi Chí Thanh – Kế toán trưởng hoặc 0983823162 gặp ông Hà Doãn Nho – Trưởng phòng Tổ chức hành chính)

  1. Tiền mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/01bộ/01gói thầu

( Viết bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn trên một bộ trên một gói thầu)

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty lâm nghiệp Tam Thanh, dưới hình thức tiền đồng Việt Nam.

Số tài khoản: 4211 000 000 0239; Ngân hàng TMCP đầu tư & Phát triển Phú Thọ.

– Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Địa điểm mở đấu thầu:

          Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Thanh Địa chỉ: xã Cổ Tiết (Nay là xã Vạn Xuân) – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ. Thời gian bắt từ 08 giờ 30 phút sáng ngày  20 tháng 4 năm 2021.

Vậy, Công ty lâm nghiệp Tam Thanh thông báo đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons