Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy(cây đứng) tại chỗ năm 2021 (lần 10) CTLN Tam Sơn

Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy(cây đứng) tại chỗ năm 2021 (lần 10) CTLN Tam Sơn

CÔNG TY LÂM NGHIỆP TAM SƠN

 

 

Kính gửi: – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các xã: Thu Cúc, Đồng Sơn, Lai Đồng, Tân Sơn, Kiệt Sơn, Thạch Kiệt, Tân Phú, Mỹ Thuận, Thu Ngạc huyện Tân Sơn, xã Địch Quả huyện Thanh Sơn;

– Các đội sản xuất trong Công ty.

 

 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-GVN.HN ngày 21 tháng 11 năm 2014  về việc ban hành Quy chế Tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ của Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ phương án khai thác, vận chuyển, tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy số 01/PA-TAS ngày 29 tháng 01 năm 2021; 02/PA-TAS ngày 26 tháng 5 năm 2021 và phương án số:10/PA-TAS ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt ( Phương án trả đất cho tỉnh)

Căn cứ biên bản họp ngày 21/12/2021 của Hội đồng giá Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn, về việc tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2021;

Công ty lâm nghiệp Tam Sơn thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy và gỗ vanh tại chỗ năm 2021 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

1.1. Cây đứng tại chỗ

– Đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ: 3.374,6 m3, củi: 526,5 ste được chia thành 4 gói

– Giá khởi điểm của 04 gói như sau:

 

Gói số Địa điểm Sản lượng gỗ dự kiến (m3) Khối lượng củi dự kiến (Ste) Đơn giá gỗ  cơ sở tính giá khởi điểm (đ/m3) Đơn giá củi (đ/ste) Thành tiền gỗ (đồng) Tiền củi (đ) Tổng tiền (đ) Đặt cọc (đ)
1 Đội 1 735,1 119,1 848.721,8 20000 623.895.400 2.382.000 626.277.400 32.000.000
2 Đội 5 977.0 144,3 850.000 20000 830.450.000 2.886.000 833.336.000 42.000.000
3 Đội 1 661,8 100,7 833.419 20000 551.556.500 2.014.000 553.570.500 28.000.000
4 Đội 1 1.000,7 162,4 865.889 20000 886.495.400 3.248.000 869.743.400 44.000.000
Cộng 3.374,6 526,5     2.872.397.3000 8.150.382 2.882.927.300 146.000.000

 

  • Gỗ vanh tại bãi 1(Gỗ keo+ bồ đề)

– Khối lượng gỗ vanh tiêu thụ tại bãi 1: 510,5 m3

– Giá bán khởi điểm bình quân: Đơn giá làm cơ sở tính giá khởi điểm đã được trình bày trong phương án cho từng loại gỗ.

– Được chia thành 03 gói tại các đội sản xuất như sau:

 

Gói số Địa điểm Sản lượng gỗ dự kiến (m3) Đơn giá gỗ  cơ sở tính giá khởi điểm (đ/m3 Thành tiền gỗ (đồng) Đặt cọc (đồng)
1 Đội 1 6,7 1.315.333 8.812.731  
  Đội 1 46,9 1.315.333 61.689.118  
  Đội 4 88,0 1.315.333 115.749.304  
  Đội 4 104,2 1.315.333 137.057.699  
Cộng   245,8   323,308.852 16.000.000
2 Đội 1 62,9 1.315.333 82.734.446  
  Đội 1 48,0 1.315.333 63.135.984  
Bồ đề Đội 1 32,9 1.315.333 43.274.456  
Cộng   143,8   189.144.886 10.000.000
3 Đội 4 52,3 1.329.545 69.535.204  
  Đội 4 68,6 1.329.545 91.206.787  
Cộng   120,9   160.741.991 8.000.000
Tổng cộng 510,5   673.195.729 34.000.000

 

  1. Đối tượng đăng ký:

Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo trong việc tham gia đấu giá.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2021.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ ngày 22/12/2021 đến hết ngày 28/12/2021

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy và gỗ vanh tại chỗ năm 2021.

– Phô tô công chứng (hoặc chứng thực) Giấy phép kinh doanh của Tổ chức; sổ hộ khẩu của cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy và gỗ vanh tại chỗ.

– Phô tô công chứng (hoặc chứng thực) chứng minh thư nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy và gỗ vanh tại chỗ.

Mọi thủ tục khác xin liên hệ và nộp hồ sơ tại  Phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn ( Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ).

Số Điện thoại: 0914511740 hoặc 0942188070 (Bà Chúc – Ông Phong phòng Tài chính kế toán)

  1. Tiền mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/bộ( Viết bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn)

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản dưới hình thức tiền đồng Việt Nam.

Số tài khoản: 2702201000170; Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Tân sơn tỉnh Phú Thọ.

– Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Địa điểm mở đấu thầu:

          Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Sơn Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ. Thời gian bắt từ 8h00’ ngày 29 tháng 12 năm 2021.

Vậy, Công ty lâm nghiệp Tam Sơn thông báo đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons