Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy(cây đứng) tại chỗ năm 2021 (lần 3) và gỗ vanh tại bãi I Cty lâm nghiệp Tam Sơn

Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy(cây đứng) tại chỗ năm 2021 (lần 3) và gỗ vanh tại bãi I Cty lâm nghiệp Tam Sơn

CÔNG TY LÂM NGHIỆP TAM SƠN

 

 

Kính gửi: – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các xã: Thu Cúc, Đồng Sơn, Lai Đồng, Tân Sơn, Kiệt Sơn, Thạch Kiệt, Tân Phú, Mỹ Thuận, Thu Ngạc huyện Tân Sơn, xã Địch Quả huyện Thanh Sơn;

– Các đội sản xuất trong Công ty.

 

 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-GVN.HN ngày 21 tháng 11 năm 2014  về việc ban hành Quy chế Tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ của Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ phương án khai thác, vận chuyển, tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy số 02/PA-TAS ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt;

Căn cứ biên bản họp ngày 22/6/2021 của Hội đồng giá Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn, về việc tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2021;

Công ty lâm nghiệp Tam Sơn thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2021 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

1.1. Cây đứng tại chỗ

– Đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ: 2.292,6 m3, củi: 317,6 ste được chia thành 04 gói.

– Giá khởi điểm của 04 gói như sau:

 

 

 

Gói số Địa điểm Sản lượng gỗ dự kiến (m3) Khối lượng củi dự kiến (Ste) Đơn giá gỗ  cơ sở tính giá khởi điểm (đồng/m3) Đơn giá củi   (đồng/ ste) Thành tiền gỗ (đồng) Tiền củi Tổng tiền (đ) Đặt cọc (đ)
1 Đội 1     526,1     57,1    947.528  20.000      498.494.700   1.142.000     499.636.700    25.000.000
2 Đội 4     584,9     85,0    863.492  20.000      505.056.400   1.700.000     506.756.400    26.000.000
3 Đội 5     977,0   144,3    850.000  20.000      830.450.000   2.886.000     833.336.000    42.000.000
4 Đội 5     204,6     31,2    870.000  20.000      178.002.000      624.000     178.626.000      9.000.000
Tổng  2.292,6   317,6    877.608  20.000   2.012.003.100   6.352.000  2.018.355.100  102.000.000

1.2. Gỗ vanh tại bãi I

– Khối lượng gỗ vanh tiêu thụ tại bãi 1:                                     1.497,1 m3.

– Giá bán khởi điểm bình quân là: 1.293.708 đồng/1m3  x  1.497,1 m3 =    1.936.809.844 đồng (Đơn giá làm cơ sở tính giá khởi điểm đã được trình bày trong phương án).

Được chia thành 04 gói tại các đội sản xuất như sau:

Gói số Địa điểm Sản lượng gỗ dự kiến (m3) Đơn giá gỗ  cơ sở tính giá khởi điểm (đồng/m3) Thành tiền gỗ (đồng) Tiền đặt cọc (đ)
1 Đội 1     632,6    1.311.414      829.600.746       42.000.000
2 Đội 6     429,2    1.261.169      541.293.665       28.000.000
3 Đội 1     345,2    1.299.275      448.509.799       23.000.000
4 Đội 1       90,1    1.303.059      117.405.634         6.000.000
Tổng  1.497,1    1.293.708   1.936.809.844       99.000.000
  1. Đối tượng đăng ký:

Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo trong việc tham gia đấu giá.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 29 tháng 6 năm 2021.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 29 tháng 7 năm 2021.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2021.

– Phô tô công chứng Giấy phép kinh doanh của Tổ chức; sổ hộ khẩu của cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

– Phô tô công chứng chứng minh thư nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

Mọi thủ tục khác xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Phòng TCHC, Phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn ( Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ).

Số Điện thoại: 0948 236 263 hoặc 0368 725 608 (Ô Dũng – Trưởng phòng Tổ chức hành chính)

  1. Tiền mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/bộ( Viết bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn)

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản dưới hình thức tiền đồng Việt Nam.

Số tài khoản: 2702 201 000 170; Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Tân Sơn-Phú Thọ.

– Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Địa điểm mở đấu thầu:

          Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Sơn Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ. Thời gian bắt từ 8h30’ sáng ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Vậy, Công ty lâm nghiệp Tam Sơn thông báo đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấytại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons