Thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ NLG Tại Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng

Thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ NLG Tại Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng

Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng (thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam) thông báo về việc đấu giá tiêu thụ cây đứng tại chỗ gỗ nguyên liệu giấy năm 2021 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

Đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng rừng trồng gỗ tại Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng (cây đứng). Thôn 5, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ:

– Gói số 1: Đội 1, 3, 4, 5, 7.

+ Khối lượng: gỗ 3.851,0 m3; củi 564,8 ste

+ Diện tích khai thác: 77,1 ha.

+ Giá trị: 3.492.857.000 đồng

+ Giá khởi điểm: 907.000 đồng/m3.

  • Tiền đặt cọc tối thiểu là: 175.000.000 đồng

(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

– Từ ngày 09 tháng 2 năm 2021 đến hết ngày 22 tháng 2 năm 2021

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ NLG năm 2021.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức hành chính Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng (Địa chỉ: Thôn 5, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

  1. Nộp hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng chẵn) thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

– Tiền đặt cọc nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Tài khoản 2710201000054 – Tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, chi nhánh Đoan Hùng.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá:

– Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng

– Địa chỉ: Thôn 5, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

– Thời gian từ 8 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 2 năm 2021.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Bên mua thanh toán 100% giá trị tài sản chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc trước ngày 30/9/2021.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty; điện thoại: 02103 648007.

CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐOAN HÙNG
BIỂU THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC GÓI THẦU
Kèm theo Thông báo số 32/TB-CTLNĐH ngày 08 tháng 2 năm 2021.
Gói Chi tiết địa danh Diện tích(ha)  Gỗ Keo  Giá khởi điểm  Tiền đặt cọc (đồng)  Giá bình quân (đồng)
 Tổng Khối lượng(m3)  Vanh (m3)  A (m3)  B (m3)
(19≤Ø<25)
 Củi  (Ster)
Đội Khoảnh Loài cây- Năm trồng Trồng  Khai thác  37≤Ø  30≤Ø<40  40≤Ø<50  50≤Ø<60  60≤Ø<70 (25≤Ø<37) (25≤Ø<30)  Gỗ (đồng) Củi (đồng)
1 3 11 11 AC-2014 1.1 0.9        20.7        5.4        9.8        5.5        1.8         18,643,035        18,000         933,052    900,630
3 11 6 AC-2014 1.1 0.9        28.6      10.2      13.0        5.4        2.3         25,908,449        23,000      1,296,572    905,890
3 11 7 AC-2014 0.8 0.8        43.1      15.2      18.5        9.4        3.3         38,728,545        33,000      1,938,077    898,574
3 11 8 AC-2014 0.9 0.9        46.3      13.6      21.7      11.0        3.8         40,743,107        38,000      2,039,055    879,981
3 11 9 AC-2014 1.0 0.8        44.8      12.6      21.6      10.6        3.7         39,269,213        37,000      1,965,311    876,545
3 18 13 AC-2014 1.1 0.7        33.2        4.1      16.7      12.4        2.9         28,381,742        29,000      1,420,537    854,872
3 18 15 AC-2014 0.6 0.6          8.5        3.1        4.3        1.1        1.2           7,930,342        12,000         397,117    932,981
3 19 10 AC-2014 1.3 1.3        40.3      10.5      18.4      11.4        3.4         35,439,581        34,000      1,773,679    879,394
3 19 11 AC-2014 2.7 2.7     100.8      27.6      44.8      28.4        8.1         90,364,669        81,000      4,522,283    896,475
4 20 12 AC-2014 3.3 2.4        96.5      24.4      46.2      25.9        7.9         86,722,302        79,000      4,340,065    898,677
4 20 7 AC-2014 2.2 1.7        74.3      24.8      39.1      10.4      10.6         69,075,453      106,000      3,459,073    929,683
4 20 8 AC-2014 3.5 0.9        26.8        7.9      12.6        6.3        2.2         24,328,123        22,000      1,217,506    907,766
4 23 10 AC-2014 1.6 1.5        24.6        3.8      10.9        9.9        1.9         21,077,762        19,000      1,054,838    856,820
5 25 7 AC-2014 2.0 1.9        59.1        7.9      39.1      12.1        9.7         52,498,363        97,000      2,629,768    888,297
5 26 10 AC-2014 1.9 1.4        79.5      29.1      41.1        9.3      10.5         77,491,497      105,000      3,879,825    974,736
5 28 13 AC-2014 1.9 1.0        41.0        9.9      21.2        9.9        3.6         37,462,535        36,000      1,874,927    913,720
5 29 11 AC-2014 1.5 1.5        54.3      13.0      27.3      14.0        4.5         48,566,799        45,000      2,430,590    894,416
5 29 12 AC-2014 1.0 1.0        57.5      10.8      30.2      16.5        5.1         50,406,057        51,000      2,522,853    876,627
1 40 23 AC-2014 3.7 3.2     209.6      37.2      99.3      73.1      17.6       184,046,818      176,000      9,211,141    878,086
7 42 31 AC-2014 1.4 1.3        70.4      34.0      30.3        6.1        8.2         69,847,833        82,000      3,496,492    992,157
7 42 35 AC-2014 2.5 2.5     110.5      43.4      55.1      12.0      14.3       105,873,511      143,000      5,300,826    958,131
7 45 2 AC-2014 0.9 0.9        47.5      16.7      19.9      10.9        3.8         43,908,561        38,000      2,197,328    924,391
1 38 11 AHM-2014 2.5 2.3     170.6      28.7      83.9      58.0      14.9       148,122,673      149,000      7,413,584    868,245
4 17 10 AC -2015 1.8 1.1        53.5      20.6      10.2        1.5        0.1      11.0      10.1        8.9         48,952,255        89,000      2,452,063    914,995
4 17 12 AC -2015 2.6 2.0        60.7      23.5        8.6        1.2          –      14.2      13.2      10.7         54,853,183      107,000      2,748,009    903,677
4 20 14 AC -2015 3.5 2.4        93.8      31.1      22.9        7.9        0.7      16.4      14.8      14.3         91,233,351      143,000      4,568,818    972,637
5 22 27 AC -2015 0.6 0.6        50.6      17.2      10.8        3.6        0.3        9.9        8.8        8.0         48,079,075        80,000      2,407,954    950,179
5 22 32 AC -2015 1.0 1.0        41.7      14.6        8.0        1.8        0.2        8.7        8.4        7.6         38,697,436        76,000      1,938,672    927,996
4 23 12 AC -2015 1.1 1.0        55.2      20.7        8.0        1.3          –      12.7      12.5      10.3         52,137,979      103,000      2,612,049    944,529
4 23 15 AC -2015 0.9 0.6        13.1        4.2        3.5        1.0          –        2.3        2.1        2.1         12,857,428        21,000         643,921    981,483
5 24 26 AC -2015 1.6 1.3        77.2      28.2        4.9        0.2          –      20.6      23.3      18.8         65,854,916      188,000      3,302,146    853,043
5 24 27 AC -2015 2.7 2.5     140.5      53.6      22.7        2.9        0.1      31.4      29.8      25.3       129,732,028      253,000      6,499,251    923,360
5 24 28 AC -2015 2.5 2.3     120.6      44.8      20.1        2.7          –      26.7      26.3      22.6       108,050,340      226,000      5,413,817    895,940
5 24 29 AC -2015 2.0 1.7        94.8      36.2      14.8        2.1        0.1      21.4      20.2      17.3         84,845,737      173,000      4,250,937    894,997
5 24 31 AC -2015 2.0 1.5        97.7      35.7      11.1        0.9          –      23.8      26.2      21.8         86,850,355      218,000      4,353,418    888,949
5 27 18 AC -2015 3.3 3.3     139.1      49.9      24.8        4.6        0.6      35.6      23.6      21.4       129,307,285      214,000      6,476,064    929,599
2 35 3 AC -2015 1.2 1.2     110.5      40.0      20.0        4.1        0.2      23.5      22.7      19.9       102,358,384      199,000      5,127,869    926,320
2 35 4 AC -2015 2.4 2.5     166.4      51.0      43.1      21.2        2.9      26.1      22.1      22.0       163,920,455      220,000      8,207,023    985,099
2 35 5 AC -2015 2.2 2.2     193.3      60.4      54.4      20.9        1.8      30.2      25.6      25.6       184,890,487      256,000      9,257,324    956,495
7 42 39 AC -2015 0.7 0.7        72.6      25.9      15.5        3.7        0.4      14.2      12.9      11.2         69,863,306      112,000      3,498,765    962,304
7 42 47 AC -2015 0.8 0.9        69.1      20.2      19.8        8.2        2.6      12.5        5.8        8.0         68,627,447        80,000      3,435,372    993,161
3 8 8 AC -2015 0.9 0.9        63.2      22.7      10.1        1.8          –      14.1      14.5      12.3         57,247,993      123,000      2,868,550    905,823
3 8 9 AC -2015 0.9 0.9        70.2      25.1      14.0        2.7        0.1      14.3      14.0      12.5         64,877,454      125,000      3,250,123    924,180
1 39 24 EU-2015 0.9 0.9        21.7        1.0          –          –          –        1.3      19.4        6.1         13,900,812        61,000         698,091    640,590
1 40 25 EU-2015 4.7 4.7     146.9      12.8        0.3          –          –      12.2    121.6      36.3         95,219,901      363,000      4,779,145    648,195
4 23 13 AHM-2015 2.5 1.6        62.0      22.6        7.8        1.0          –      15.2      15.4      12.2         56,591,099      122,000      2,835,655    912,760
5 27 17 AHM-2015 3.5 3.2     198.1      76.9      23.5        2.0        0.1      48.3      47.3      38.9       176,827,468      389,000      8,860,823    892,617
7 42 43 AHM-2015 1.6 1.6     113.1      41.4      19.9        3.7        0.2      24.0      23.9      21.1       105,758,388      211,000      5,298,469    935,087
7 42 46 AHM-2015 1.7 1.4        36.9      11.5      10.9        4.6        0.5        5.5        3.9        4.3         36,546,046        43,000      1,829,452    990,408
90.1 77.1    3,851.0    393.9    791.8    409.7    105.6      10.9    725.0    476.1    938.0    564.8 3,492,917,576 5,648,000 174,928,279
Giá bình quân (chưa có củi) đồng/m3            907,016


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons