Thông báo đấu giá tiêu thụ Vanh gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Xuân Đài

Thông báo đấu giá tiêu thụ Vanh gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Xuân Đài

Công ty lâm nghiệp Xuân Đài thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Vanh năm 2022, như sau:

  1. Nội dung đấu giá :

     Đấu giá tiêu thụ gỗ Vanh NLG năm 2022 tại Công ty lâm nghiệp Xuân Đài, Địa chỉ: khu Bến Gạo, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, các gói như sau:

  Gói số Địa danh   Sản lượng gỗ vanh (m3)  Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm (đồng) Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói) Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói)
Đội sản xuất Khoảnh
1 1 8 31 274,8 1.186.223 325.917.273 16.295.864
1 8 32 272,2 1.186.223 322.875.796 16.143.790
1 8 33 183,7 1.186.223 217.932.977 10.896.649
1 8 34 204,9 1.186.223 243.023.976 12.151.199
Tổng gói số 1 935,5   1.109.750.023 55.487.501
2 2 19 28 145,8 1.176.232 171.494.675 8.574.734
2 19 29 189,3 1.176.232 222.660.781 11.133.039
Tổng gói số 2 335,1   394.155.456 19.707.773
3 2 19 19 214,9 1.176.232 252.753.509 12.637.675
2 19 21 273,0 1.176.232 321.110.487 16.055.524
2 19 33 240,1 1.176.232 282.413.384 14.120.669
Tổng gói số 3 728,0   856.277.380 42.813.869
Tổng số gói đấu giá là 3 gói 1.998,6   2.360.182.859 118.009.143
  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

     Từ ngày 13 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 21/12/2022.

     Hồ sơ gồm:

     – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ gỗ NLG.

     – Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

     – Chứng minh nhân dân của người chịu trách  nhiệm cao nhất tham gia đấu giá gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

     – Hồ sơ nộp tại: phòng TCKT – Công ty lâm nghiệp Xuân Đài, xóm Bến Gạo, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

  1. Địa điểm mở đấu giá:

      Văn phòng Công ty lâm nghiệp Xuân Đài, Địa chỉ: xóm Bến Gạo, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 22/12/2022.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

          Bên mua thanh toán giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng,vận xuất, vận chuyển gỗ NLG, vệ sinh rừng khai thác, bàn giao hiện trường khi khai thác, trả đất cho Công ty trước ngày 31/3/2023.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Phòng TCKT, Công ty lâm nghiệp Xuân Đài,  điện thoại liên hệ đ/c Châu, sđt: 0977.095.715./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons