Thông báo đấu giá v/v gỗ Bạch đàn cây đứng năm 2021 CTLN Yên Lập

Thông báo đấu giá v/v gỗ Bạch đàn cây đứng năm 2021 CTLN Yên Lập

Kính gửi:

– Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– UBND các xã trên địa bàn huyện Yên Lập;

                   – Các Đội sản xuất trực thuốc Công ty.

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-GVN.HN ngày 30/11/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khối lâm nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-GVN.PT ngày 15/10/2021 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ năm 2021 cho Công ty Lâm nghiệp Yên Lập (loài cây Bạch đàn);

Căn cứ Phương án số 270a/PA-CTLNYL ngày 05/10/2021, Phương án khai thác, tiêu thụ rừng trồng NLG loài cây Bạch đàn năm 2021 của Công ty Lâm nghiệp Yên Lập đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt.

Công ty Lâm nghiệp Yên Lập thông báo về việc đấu giá tiêu thụ gỗ Bạch đàn cây đứng năm 2021 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

          – Đấu giá tiêu thụ gỗ Bạch đàn cây đứng, tại Công ty Lâm nghiệp Yên Lập.

          – Địa chỉ: Công ty Lâm nghiệp Yên Lập, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

          – Bao gồm: 01 gói đấu giá;

          – Diện tích khai thác: 12,7 ha;

– Sản lượng gỗ Bạch đàn như sau: 846,9 m3;

          – Củi: 113,5 ster;

– Giá bán bình quân:  930.091 đồng/m3; (bao gồm cả gỗ và củi).

          – Tổng giá trị tài sản:  787.693.783  đồng. (Bảy trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm chín mươi ba nghìn, bảy  trăm tám mươi ba đồng)

(Có biểu kê chi tiết diện tích, sản lượng, gói đấu giá kèm theo)

  1. Đối tượng đăng ký:

          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

          – Từ ngày 21 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2021.

          * Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn tham gia đấu giá.

          – Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá gỗ keo cây đứng (bản photo có công chứng).

          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá gỗ keo cây đứng (bản photo có công chứng)

          – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

          – Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Lâm nghiệp Yên Lập, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

          – Tiền đặt cọc nộp tại phòng Tài chính kế toán – Công ty Lâm nghiệp Yên Lập.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá.

          Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Yên Lập xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Thời gian từ 08 giờ 00 sáng ngày 29/10/2021.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

          Sau 07 ngày, bên trúng thầu phải thanh toán 100% giá trị tài sản đấu giá theo hàng hóa thực nhận (Kèm theo hóa đơn xuất của bên bán).

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty Lâm nghiệp Yên Lập; điện thoại: 0210.3870.188./.

Công ty Lâm nghiệp Yên Lập trân trọng thông báo!Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons