Thông báo đấu giá về việc mời dự đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Thanh Hòa

Thông báo đấu giá về việc mời dự đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Thanh Hòa

Công ty lâm nghiệp Thanh Hòa thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo NLG như sau:

1.Nội dung đáu giá :

Đấu giá tiêu thụ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Thanh Hòa Địa chỉ: Khu 7 TT Hạ Hòa – huyện  Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ các gói như sau:

 • Gói số 1:

+ Diện tích khai thác: 11,7 ha

+ Khối lượng gỗ: 517,1 m3

+ Giá khởi điểm: 859.526đ

+ Giá trị gỗ + củi : 444.460.778đ

+ Tiền đặt cọc: 22.223.039đ

 • Gói số 2:

+ Diện tích khai thác: 15,6 ha

+ Khối lượng gỗ: 853,6 m3

+ Giá khởi điểm: 847.093đ

+ Giá trị gỗ + củi : 723.078.688đ

+ Tiền đặt cọc: 36.153.934 đ

 • Gói số 3:

+ Diện tích khai thác:11,8 ha

+ Khối lượng gỗ: 662,1 m3

+ Giá khởi điểm: 792.596đ

+ Giá trị gỗ + củi : 524.777.702đ

+ Tiền đặt cọc: 26.238885 đ

 • Gói số 4:

+ Diện tích khai thác: 9,1 ha

+ Khối lượng gỗ: 554,6 m3

+ Giá khởi điểm: 828.230 đ

+ Giá trị gỗ + củi : 459.336.132đ

+ Tiền đặt cọc: 26.238.885 đ

 • Gói số 5:

+ Diện tích khai thác: 17,1 ha

+ Khối lượng gỗ: 673,7 m3

+ Giá khởi điểm: 851.455đ

+ Giá trị gỗ + củi : 573.625.031đ

+ Tiền đặt cọc: 28.681.251đ

 1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

 1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 28 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 04 tháng 8 năm 2022

 • Hồ sơ gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ gỗ cây đứng

– Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ cây đứng( bản phô tô công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá cây đứng( bản phô tô công chứng).

– Hồ sơ nộp tại: Văn phòng công ty lâm nghiệp Thanh Hoà

 1. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng ( Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

 1. Địa điểm mở đấu giá:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Thanh Hoà. Địa chỉ: Khu 7, TT Hạ Hoà – huyện Hạ Hoà – tỉnh Phú Thọ

Thời gian: 14 giờ ngày 05 tháng 8 năm 2022

 1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Bên mua thanh toán giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

 1. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng,vận xuât, vận chuyển gỗ, vệ sinh rừng khai thác, bàn giao hiện trường khi khai thác, trả đất cho Công ty trước ngày như trong biên bản thanh lý.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Phòng, đội Công ty lâm nghiệp Thanh Hoà./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons