Thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia đấu giá gỗ NLG (cây đứng) tại chỗ năm 2020 (lần 8) CTLN Tam Sơn

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia đấu giá gỗ NLG (cây đứng) tại chỗ năm 2020 (lần 8) CTLN Tam Sơn

CÔNG TY LÂM NGHIỆP TAM SƠN

 

 

Kính gửi: – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các xã: Thu Cúc, Đồng Sơn, Lai Đồng, Tân Sơn, Kiệt Sơn, Thạch Kiệt, Tân Phú, Mỹ Thuận, Thu Ngạc huyện Tân Sơn, xã Địch Quả huyện Thanh Sơn;

– Các đội sản xuất trong Công ty.

 

 

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-GVN.HN ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động lâm nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ phương án khai thác, vận chuyển, ttiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy số 01/PA-TAS ngày 10 tháng 2 năm 2020 của Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt;

Căn cứ biên bản họp ngày 10/8/2020 của Hội đồng giá Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn, về việc tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 49/TB-TCHC ngày 07/9/2020 của Công ty lâm nghiệp Tam Sơn về việc đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ năm 2020 (lần 8).

Căn cứ Thông báo số 61/TB-TCHC ngày 16/9/2020 của Công ty lâm nghiệp Tam Sơn về việc gia hạn thời gian đăng ký tham gia đấu giá gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ năm 2020 (lần 8).

Công ty lâm nghiệp Tam Sơn thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ năm 2020 (lần 8) như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ: 14.441,5 m3, củi: 1.942,1 ste được chia thành 23 gói.

– Giá khởi điểm của 23 gói như sau:

Stt Gói số Địa điểm Sản lượng gỗ dự kiến (m3) Khối lượng củi dự kiến (Ste) Đơn giá cơ sở tính giá khởi điểm làm tròn (đồng/m3) Thành tiền (đồng) Tiền đặt cọc (5%) làm tròn
1 1 Thạch Kiệt        803,2 105,2 910.000 730.912.000 40.000.000
2 2 Thạch Kiệt        457,6 60,8 937.000 428.771.200 22.000.000
3 3 Thạch Kiệt        511,3 57,1 998.000 510.277.400 26.000.000
4 4 Thạch Kiệt     1.488,4 220,1 887.000 1.320.210.800 70.000.000
5 6 Thạch Kiệt        661,8 90,8 919.000 608.194.200 31.000.000
6 7 Thạch Kiệt     1.013,4 124,5 957.000 969.823.800 50.000.000
7 8 Thạch Kiệt        218,0 28,1 974.000 212.332.000 11.000.000
8 9 Kiệt Sơn     1.598,8 214,1 896.000 1.432.524.800 72.000.000
9 10 Tân Phú        787,0 102,5 949.000 746.863.000 38.000.000
10 11 Thạch Kiệt        605,9 81,3 887.000 537.433.300 27.000.000
11 12 Mỹ Thuận        412,6 70 954.000 393.620.400 20.000.000
12 13 Mỹ Thuận        192,1 37,1 954.000 183.263.400 10.000.000
13 14 Kiệt Sơn        523,4 75 882.000 461.638.800 24.000.000
14 15 Thu Cúc          94,1 12,7 936.000 88.077.600 5.000.000
15 16 Thu Cúc        863,6 123,3 876.000 756.513.600 38.000.000
16 17 Thu Cúc        300,8 40,4 900.000 270.720.000 14.000.000
17 18 Kiệt Sơn        519,5 61,7 968.000 502.876.000 26.000.000
18 19 Kiệt Sơn        206,5 25 976.000 201.544.000 11.000.000
19 20 Lai Đồng        261,1 33,3 853.000 222.718.300 12.000.000
20 21 Lai Đồng        362,0 51,5 859.000 310.958.000 16.000.000
21 22 Lai Đồng        473,3 64,5 853.000 403.724.900 21.000.000
22 23 Kiệt Sơn     1.143,3 137,8 925.000 1.057.552.500 53.000.000
23 24 Đồng Sơn        943,8 125,3 906.000 855.082.800 43.000.000
Tổng   14.441,5 1.942,1 914.423 13.205.632.800 680.000.000

 

  1. Đối tượng đăng ký:

Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo trong việc tham gia đấu giá.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến hết ngày 13 tháng 10 năm 2020.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến hết ngày 13 tháng 10 năm 2020.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2020.

– Phô tô chứng thực Giấy phép kinh doanh của Tổ chức; sổ hộ khẩu của cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

– Phô tô công chứng chứng minh thư nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

Mọi thủ tục khác xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn ( Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ).

Số Điện thoại: Bà Chúc 0328.726.866 hoặc Ông Phong 0338.766.181).

  1. Tiền mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/bộ( Viết bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn)

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá bằng 5% (làm tròn) giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản dưới hình thức tiền đồng Việt Nam.

Số tài khoản: 2702 201 000 170; Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Tân Sơn – Phú Thọ.

– Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Địa điểm mở đấu thầu:

          Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Sơn Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ. Thời gian bắt từ 8h 30’ sáng ngày 15 tháng 10 năm 2020.

Vậy, Công ty lâm nghiệp Tam Sơn thông báo đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấytại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons