Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1 và danh sách thí sinh vòng 2 kỳ thi tuyển dụng lao động năm 2021, đơn vị Nhà máy Hoá chất và Nhà máy Giấy

Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1 và danh sách thí sinh vòng 2 kỳ thi tuyển dụng lao động năm 2021, đơn vị Nhà máy Hoá chất và Nhà máy Giấy

Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1 và danh sách thí sinh vòng 2 kỳ thi tuyển dụng lao động năm 2021, đơn vị Nhà máy Hoá chất và Nhà máy Giấy, chi tiết xem tại đâyShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons