Thông báo kết quả vòng sơ tuyển hồ sơ và Lịch thi phỏng vấn Kỳ thi tuyển dụng lao động làm việc tại Nhà máy Giấy

Thông báo kết quả vòng sơ tuyển hồ sơ và Lịch thi phỏng vấn Kỳ thi tuyển dụng lao động làm việc tại Nhà máy Giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng Thông báo kết quả vòng sơ tuyển hồ sơ và Lịch thi phỏng vấn Kỳ thi tuyển dụng lao động làm việc tại Nhà máy Giấy. Chi tiết xem tại đây:3115_TB_GVN.PTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons