Thông báo mời dự đấu giá tiêu thụ Gỗ Keo NLG (gỗ vanh bãi I, Bãi II) tại CTLN Hàm Yên (đợt 2)

Thông báo mời dự đấu giá tiêu thụ Gỗ Keo NLG (gỗ vanh bãi I, Bãi II) tại CTLN Hàm Yên (đợt 2)

Công ty lâm nghiệp Hàm Yên thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo Nguyên liệu giấy ( gỗ Vanh bãi I, Bãi II) như sau:

1.Nội dung đáu giá :

Đấu giá tiêu th gỗ Keo Nguyên liệu giấy ( gỗ Vanh bãi I, Bãi II) tại Công ty lâm nghiệp Hàm YênĐịa ch: Tổ dân phố Tân Quang, Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang các gói như sau:

Gói s 2:

+ Diện tích khai thác: 2,8 ha

+ Khốiợng g: 72,3 m3

+ Giá khởi điểm: 1.210.000 đ/ m3

+ Giá trị gỗ : 87.483.000 đ (tám mươi bẩy triệu, bốn trăm tám ba nghìn đồng chẵn).

+ Tiền đặt cọc: 5.000.000 đ (năm triệu đồng chẵn).

Gói s 3:

+ Diện tích khai thác: 5,8 ha

+ Khốiợng g: 185,7 m3

+ Giá khởi điểm: 1.091.000 đ/ m3

+ Giá tr g : 202.598.700 đ (hai trăm linh hai triệu, năm trăm chín tám nghìn, bảy trăm đồng chẵn).

+ Tiền đặt cọc: 15.000.000 đ (mười lăm triệu đồng chẵn).

2. Đối tượng đăng ký:

Các t chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chínhđ đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

3. Thời gian đăng ký và nộp h:

T ngày  11 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2022.

H sơ gồm:

Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG ( gỗ vanh bãi I, bãi II) năm 2022.

– Đối với t chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia đấu giá tiêu th tại ch g keo NLG ( gỗ vanh bãi I, bãi II).( bản phô tô công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá ……( bản phô tôcông chứng).

– Đối với cá nhân phải có hộ khẩu thường trú, tạm trú, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo có công chứng)

– H sơ nộp tại: phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên

Địa chỉ: Tổ Dân phố Tân Quang, Thị trấn tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

4. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua h sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng ( Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tàichính kế toán Công ty.

Tiền đặt cọc tham gia đấu giá nộp vào STK: 81032110001 – Agribank chi nhánh Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang hoặc tiền mặt tại phòng Tài chính kế toán Công ty lâm ngiệp Hàm Yên.

5. Địa điểm mở đấu giá:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Hàm Yên Địach: Tổ dân phố Tân Quang, Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian: 9h30 ngày 22 tháng 7 năm 2022.

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Bên mua thanh toán giá tr tài sản chậm nhất sau 5 ngày k t ngày hai bên ký kết hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện vận chuyển:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thiệt vận chuyển gỗ Keo NLG tại bãi II sau khi nhận bàn giao khối lượng.

Mọi thông tin c th chi tiết liên h: Phòng Kế hoạch kĩ thuật Công ty lâm nghiệp Hàm Yên; điệnthoại liên h: 0983.654.658Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons