Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Bạch đàn NLG tại công ty lâm nghiệp Lập Thạch

Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Bạch đàn NLG tại công ty lâm nghiệp Lập Thạch

Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty lâm nghiệp Lập Thạch thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ Bạch đàn NLG (cây đứng) như sau:

1.Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Lập Thạch.

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Phú Lâm, Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

– Gói số 1:

+ Diện tích khai thác: 26.5 ha

+ Khối lượng gỗ: 2.159,0 m3; Củi: 173.3 Ster.

+ Giá khởi điểm gỗ: 1.026.427,0 đ/m3; củi: 10.000 đ/ Ster.

+ Giá trị gỗ: 2.216.055.893,0 đ; giá trị củi: 1.733.000,0 đ

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 1 tương ướng: 222.000.000,0đồng.

– Gói số 2:

+ Diện tích khai thác: 62,0 ha

+ Khối lượng gỗ: 3.634,7 m3; Củi: 336,6 Ster.

+ Giá khởi điểm gỗ: 967.048,0 đ/m3; củi: 10.000 đ/ Ster.

+ Giá trị gỗ: 3.514.929.366,0  đ; giá trị củi: 3.366.000,0 đ

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 2 tương ướng: 352.000.000,0 đồng.

– Gói số 3:

+ Diện tích khai thác: 25.8 ha

+ Khối lượng gỗ: 1.658,0 m3; Củi: 144.2 Ster.

+ Giá khởi điểm gỗ: 1.010.985,0 đ/m3; củi: 10.000 đ/ Ster.

+ Giá trị gỗ: 1.676.213.130,0 đ; giá trị củi: 1.442.000,0 đ

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 3 tương ướng: 168.000.000,0đồng.

– Gói số 4:

+ Diện tích khai thác: 11.8 ha

+ Khối lượng gỗ: 526,3 m3; Củi: 56.3 Ster.

+ Giá khởi điểm gỗ: 940.537,0 đ/m3; củi: 10.000 đ/ Ster.

+ Giá trị gỗ: 495.004.623,0 đ; giá trị củi: 563.000,0 đ

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 4 tương ướng: 50.000.000,0đồng.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ ngày bàn giao tài sản, kết thúc trước ngày 30 tháng  12 năm 2024.

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 22 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày  29  tháng 4 năm 2024

  • Hồ sơ gồm:

– Đơn chào giá tiêu thụ gỗ (để trong phong bì niêm phong).

– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

– Phiếu thu tiền cọc;

– Phiếu thu tiền mua hồ sơ;

– Phiếu trả giá.

– Hồ sơ nộp tại: Công ty lâm nghiệp Lập thạch.

  1. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Lập thạch

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Phú Lâm, Thị trấn  Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian: trước 16h30 ngày 29 tháng 4 năm 2024

4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn:

Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày ( ngày 03  tháng 5 năm 2024).

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Lập Thạch.  Địa chỉ: Tổ Dân Phố Phú Lâm, Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Ký kết hợp đồng:

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu Công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Phước Long, Giám đốc   Công ty lâm nghiệp Lập Thạch. Điện thoại liên hệ: 0987.483696Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons