Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Bạch Đàn NLG Tại Công ty lâm nghiệp Lập Thạch

Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Bạch Đàn NLG Tại Công ty lâm nghiệp Lập Thạch

Tổng công ty Giấy Việt Nam Công ty lâm nghiệp Lập Thạch thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ bạch đàn như sau:

1.Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Lập Thạch

Địa chỉ: Phố Phú Lâm – Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc  như sau:

+ Diện tích khai thác:  58,2ha

+ Khối lượng: Gỗ : 3.824,7m3;

Củi:    334,8 Ster.

+ Giá khởi điểm: Gỗ : 1.131.219đ/m3.

Củi:     40.000,đ/Ste

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản, số tiền tương ứng: 430.000.000,0đ

(Bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 22/11/2023 đến 16h30 ngày 28/11/2023.

  • Hồ sơ gồm:

– Đơn chào giá tiêu thụ gỗ (để trong phong bì niêm phong).

– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

– Nộp tiền đặt cọc: Tại phòng Kế toán Công ty lâm nghiệp Lập Thạch.

– Hồ sơ nộp tại     : Văn phòng Công ty lâm nghiệp Lập Thạch.

  1. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Lập Thạch.

Địa chỉ:  Phố Phú Lâm – Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian: trước 16h30 ngày 28/11/2023.

4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn

Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày.

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Lập Thạch .

Địa chỉ  : Phố Phú Lâm – Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Ký kết hợp đồng

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu Công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Phước Long – Giám đốc Công ty lâm nghiệp Lập Thạch.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons