Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Bồ đề NLG Tại công ty lâm nghiệp Xuân Đài

Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Bồ đề NLG Tại công ty lâm nghiệp Xuân Đài

Công ty lâm nghiệp Xuân Đài thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng gỗ Bồ đề NLG như sau:

  1. Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Xuân Đài.

Địa chỉ: khu Bến gạo, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ như sau:

  1. Gói số 1:

+ Diện tích khai thác: 3,1 ha

+ Khối lượng gỗ: 192,2 m3; Củi: 10,2 Ster.

+ Giá khởi điểm:

– Lô 10 khoảnh 12, đội 6, diện tích 3,1 ha, loài cây: Bồ đề, năm trồng: 2017, sản lượng gỗ: 192,2 m3, giá khởi điểm: 1.056.831 đồng/m3, củi: 10,2 Ster, đơn giá củi: 40.000 đồng/Ster.

+ Tổng giá trị tài sản của gói số 1: 203.530.918 đồng.

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 1 tương ứng: 20.353.092 đồng.

  1. Gói số 2:

+ Diện tích khai thác: 3,4 ha

+ Khối lượng gỗ: 98,3 m3; Củi: 5,2 Ster.

+ Giá khởi điểm:

– Lô 23 khoảnh 27, đội 2, diện tích 0,8 ha, loài cây: Bồ đề, năm trồng: 2018, sản lượng gỗ: 75,5 m3, giá khởi điểm: 1.036.019 đồng/m3, củi: 2,4 Ster, đơn giá củi: 40.000 đồng/Ster.

– Lô 23 khoảnh 27, đội 2, diện tích 2,6 ha, loài cây: Keo, năm trồng: 2018, sản lượng gỗ: 22,8 m3, giá khởi điểm: 752.363 đồng/m3, củi: 2,8 Ster, đơn giá củi: 10.000 đồng/Ster.

+ Tổng giá trị tài sản của gói số 2: 95.497.311 đồng.

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 2 tương ứng: 9.549.731 đồng.

  1. Gói số 3:

+ Diện tích khai thác: 6,0 ha

+ Khối lượng gỗ: 494,6 m3; Củi: 21,0 Ster.

+ Giá khởi điểm:

– Lô 12 khoảnh 19, đội 2, diện tích 2,8 ha, loài cây: Bồ đề, năm trồng: 2018, sản lượng gỗ: 204,4 m3, giá khởi điểm gỗ: 967.498 đồng/m3, củi: 8,7 Ster, đơn giá củi: 40.000 đồng/Ster.

– Lô 31 khoảnh 19, đội 2, diện tích 1,1 ha, loài cây: Bồ đề, năm trồng: 2018, sản lượng gỗ: 99,7 m3, giá khởi điểm: 1.005.598 đồng/m3, củi: 3,7 Ster, đơn giá củi: 40.000 đồng/Ster.

– Lô 34 khoảnh 19, đội 2, diện tích 2,1 ha, loài cây: Bồ đề, năm trồng: 2018, sản lượng gỗ: 190,5 m3, giá khởi điểm: 959.796 đồng/m3, củi: 8,6 Ster, đơn giá củi: 40.000 đồng/Ster.

+ Tổng giá trị tài sản của gói số 3: 481.695.850 đồng.

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 3 tương ứng: 48.169.585 đồng.

  1. Gói số 4:

+ Diện tích khai thác: 3,6 ha

+ Khối lượng gỗ: 137,2 m3; Củi: 9,4 Ster.

+ Giá khởi điểm:

– Lô 12 khoảnh 16, đội 6, diện tích 3,6 ha, loài cây: Bồ đề, năm trồng: 2017, sản lượng gỗ: 137,2 m3, giá khởi điểm: 1.022.500 đồng/m3, củi: 9,4 Ster, đơn giá củi: 40.000 đồng/Ster.

+ Tổng giá trị tài sản của gói số 4: 140.663.000 đồng.

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 4 tương ứng: 14.066.300 đồng.

  1. Gói số 5:

+ Diện tích khai thác: 7,0 ha

+ Khối lượng gỗ: 405,5 m3; Củi: 23,7 Ster.

+ Giá khởi điểm:

– Lô 15 khoảnh 16, đội 6, diện tích 4,8 ha, loài cây: Bồ đề, năm trồng: 2017, sản lượng gỗ: 299,5 m3, giá khởi điểm: 1.057.558 đồng/m3, củi: 17,3 Ster, đơn giá củi: 40.000 đồng/Ster.

– Lô 28 khoảnh 16, đội 6, diện tích 1,9 ha, loài cây: Bồ đề, năm trồng: 2017, sản lượng gỗ: 103,4 m3, giá khởi điểm: 1.026.958 đồng/m3, củi: 6,3 Ster, đơn giá củi: 40.000 đồng/Ster.

– Lô 28 khoảnh 16, đội 6, diện tích 0,3 ha, loài cây: Bồ đề, năm trồng: 2017, sản lượng gỗ: 2,6 m3, giá khởi điểm: 1.052.655 đồng/m3, củi: 0,1 Ster, đơn giá củi: 40.000 đồng/Ster.

+ Tổng giá trị tài sản của gói số 5: 426.610.981 đồng.

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 5 tương ứng: 48.169.585 đồng.

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng.

III. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 22 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 28 tháng 11 năm 2023.

  • Hồ sơ gồm:

– Đơn chào giá tiêu thụ gỗ (để trong phong bì niêm phong).

– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

– Nộp tiền đặt cọc: vào số tài khoản của Công ty lâm nghiệp Xuân Đài: 2702 201 000 207 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Tân Sơn.

– Hồ sơ nộp tại: Công ty lâm nghiệp Xuân Đài

  1. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

IV.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc.

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Xuân Đài.

Địa chỉ: khu Bến gạo, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Thời gian: trước 16h30 ngày 28 tháng 11 năm 2023.

IV.2) Thời gian tổ chức lựa chọn.

Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày (8h30p, ngày 29/11/2023).

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Xuân Đài, Địa chỉ: khu Bến gạo, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

  1. Ký kết hợp đồng.

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Ngô Xuân Quyến, Giám đốc Công ty lâm nghiệp Xuân Đài. Điện thoại liên hệ đ/c Quyến: 0978.286.898.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons