Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG có chứng chỉ FSC tại Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo

Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG có chứng chỉ FSC tại Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo

Tổng công ty Giấy Việt Nam- Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ Keo như sau:

  1. Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ Keo cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.

Địa chỉ: Thôn Kim Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang như sau:

          + Tổng sản lượng: 4.694,6 m3;

+ Củi:                       495,8 Ster;

          + Tổng giá trị:    3.490.153.500 đồng

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói.

(Chi tiết các gói có biểu đính kèm)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 18/12/2023

  • Hồ sơ gồm:

– Đơn chào giá tiêu thụ gỗ (để trong phong bì niêm phong).

– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

– Nộp tiền đặt cọc: Phòng Tài chính- Kế toán.

– Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức- Hành chính.

  1. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

 

4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.

Địa chỉ: Thôn Kim Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Thời gian: trước 16h30 ngày 18/12/2023.

4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn

Thời gian: 14 giờ 30 phút sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày (tức ngày 20/12/2023).

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.

Địa chỉ: Thôn Kim Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

  1. Ký kết hợp đồng

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch kỹ thuật (Gặp đ/c Huy SĐT: 0984724808) hoặc phòng TCKT (Gặp đ/c Thủy SĐT: 0976766568) Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons