Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Đoan Hùng

Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Đoan Hùng

Công ty lâm nghiệp Đoan HùngTổng công ty Giấy Việt Nam thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ Bạch đàn nguyên liệu như sau:

1.Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng

Địa chỉ: Đội 1, đội 3, đội 7 Công ty lâm nghiệpĐoan Hùng như sau:

+ Diện tích khai thác: 29,2ha

+ Khối lượng gỗ: 1.840,5m3; Củi: 211,3 Ster.

+ Giá khởi điểm:1.020.000đ/m3 g các loại; 10.000đ/ste củi. Tổng tiền: 1.879.423.000đ (Một tỷ, tám trăm bảy chín triệu, bốn trăm hai ba nghìn đồng)

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói tương ng 188.000.000 đồng. (Một trăm tám mươi tám triệu đồng)

2. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng.

3. Thời gian đăng ký và nộp h:

Từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 07/12/2023

Hồ sơ gồm:

– Đơn chào giá tiêu thụ gỗ (để trong phong bì niêm phong).

– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

– Nộp tiền đặt cọc: Bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty hoc chuyn khoản đến Công ty lâm nghiệpĐoan Hùng: Tài khoản số: 42810000058370 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương – Phòng GD Đoan Hùng hoặcTài khoản số: 2710201000054tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Đoan Hùng.

– Hồ sơ nộp tại: Phòng TCHC – Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng

4. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng

Địa chỉ: Khu Phúc Đình, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Thời gian: trước 16h30 ngày 08/12/2023

4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn

Thời gian: Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 11/12/2023.

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng

Địa chỉ: Khu Phúc Đình, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

5. Ký kết hợp đồng

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ bà Lê ThChi, Phó Giám đốc Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng(ĐT 0977.344424), bà Vũ Th Thùy – Trưởng phòngTCHC (ĐT: 0981.964112)Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons