Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Hàm Yên

Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Hàm Yên

Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ keo NLG như sau:

  1. Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Hàm Yên

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Tân Quang, Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang như sau:

* Gói số 10:

          – Diện tích trồng: 24,9 ha

          – Diện tích khai thác: 19,8 ha

          – Khối lượng gỗ: 1.138,9 m³;

          – Giá trị: 933.969.751 đồng

          – Đơn giá gỗ khởi điểm bình quân: 820.063 đồng/m3.

          – Khối lượng củi: 131,4 Ster;       

          – Đơn giá củi bán ấn định 10.000 đồng/ster.

          – Giá trị: 1.314.000 đồng

          – Tổng giá trị gỗ + Củi: 935.283.751  đồng

          – Tiền đặt cọc tối thiểu là: 10% giá trị tài sản của gói số 10 tương ứng với số tiền  100.000.000 đồng.

(có biểu chi tiết lô khoảnh kèm theo)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ keo NLG.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến 16h30  ngày 07 tháng 12 năm 2023.

* Hồ sơ gồm:

– Đơn chào giá mua gỗ Keo NLG cây đứng (để trong phong bì niêm phong)

– Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

– Nộp tiền đặt cọc tại: Phòng TCKT Công ty lâm nghiệp Hàm Yên

– Hồ sơ nộp tại: Phòng  KHKT Công ty lâm nghiệp Hàm Yên

  1. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

Thời gian lựa chọn sau ngày hết hạn hồ sơ 01 ngày.

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Hàm Yên

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Tân Quang, Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang:

.5. Ký kết hợp đồng

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty lâm nghiệp Hàm Yên. Điện thoại liên hệ 0985.983.909./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons