Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp lâm nghiệp Ngòi Sảo

Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp lâm nghiệp Ngòi Sảo

       Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ keo nguyên liệu giấy tại Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo như sau:
1. Nội dung mời quan tâm, chào hàng:
        – Chào hàng tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo (Acacia mangium) tại Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo – Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang:
  – Gói số 2:
       + Diện tích trồng rừng: 4.8 ha
       + Diện tích khai thác:                   4.4 ha
       + Khối lượng:               198.7 m3
       + Giá trị:     153,813,895 đồng
       + Giá khởi điểm            774,101 đ/m3
         + Khối lượng củi: 26,2  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 262.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:         8,000,000 đồng
  – Gói số 4:
       + Diện tích trồng rừng: 14.6 ha
       + Diện tích khai thác:                 11.7 ha
       + Khối lượng:               586.3 m3
       + Giá trị:     436,457,654 đồng
       + Giá khởi điểm            744,427 đ/m3
         + Khối lượng củi: 77,5  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 775.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:       22,000,000 đồng
  – Gói số 5:
       + Diện tích trồng rừng: 11.3 ha
       + Diện tích khai thác: 11.3 ha
       + Khối lượng:               721.2 m3
       + Giá trị:     526,252,188 đồng
       + Giá khởi điểm            729,690 đ/m3
         + Khối lượng củi: 94,5  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 945.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:       26,000,000 đồng
(Có biểu kê chi tiết kèm theo)
2. Đối tượng đăng ký:
          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia mua hàng và tiêu thụ gỗ cây đứng.
3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.
            – Từ ngày 02  tháng 12 đến hết ngày 10  tháng 12 năm 2023.
            * Hồ sơ bao gồm:
            – Đơn tham gia chào  giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2023.
          – Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia chào giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).
          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia chào giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).
           – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia chào giá (bản photo có công chứng).
            – Hồ sơ nộp tại:
           Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (Địa chỉ: Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).
4. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:
4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc
          – Tiền mua hồ sơ  là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu khi mua hồ sơ tài sản gỗ keo nguyên liệu.
          – Tiền đặt cọc theo từng gói đơn vị quan tâm mua chào hàng gửi vào số tài khoản: 8209211000003, Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Bắc Quang, Hà Giang, hoặc nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty.
4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn
          Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày.
          Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo Địa chỉ: Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Thời gian thứ 2 vào 14 giờ 00  chiều ngày 11/12/2023.
5. Ký kết hợp đồng
         Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản và chuyển hợp đồng về Tổng công ty để đóng dấu.
        Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo điện thoại liên hệ đ/c: Nguyễn Vĩnh Hiếu – Trưởng phòng KHKT: SĐT: 0984.950.292./.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons