Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Tân Phong

Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Tân Phong

Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ keo NLG như sau:

  1. Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Tân Phong

Địa chỉ: Thôn 20, xã Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang như sau:

* Gói số 4:

– Diện tích trồng: 13,1 ha

– Diện tích khai thác: 12,0 ha

– Khối lượng gỗ: 606 m³;

– Giá trị: 551.348.303 đồng

– Đơn giá gỗ khởi điểm bình quân: 909.816 đồng/m3.

– Khối lượng củi: 77,4 Ster;        

– Đơn giá củi bán ấn định 40.000 đồng/ster.

– Giá trị: 3.096.000 đồng

– Tổng giá trị gỗ + Củi: 554.444.303 đồng

– Tiền đặt cọc tối thiểu là: 10% giá trị tài sản của gói số 4 tương ứng với số tiền  60.000.000 đồng

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 21 tháng 11 năm 2023 đến 16 h30  ngày 27 tháng 11 năm 2023

* Hồ sơ gồm:

– Đơn chào giá tiêu thụ gỗ (để trong phong bì niêm phong)

– Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

– Nộp tiền đặt cọc tại: Phòng TCKT Công ty lâm nghiệp Tân Phong

– Hồ sơ nộp tại: Phòng  KHKT Công ty lâm nghiệp Tân Phong

  1. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày.

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tân Phong

Địa chỉ: Thôn 20, xã Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang.

  1. Ký kết hợp đồng

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Công ty lâm nghiệp Tân Phong. Điện thoại liên hệ 0979074000./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons