Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Tân Thành- Tổng công ty giấy Việt Nam

Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Tân Thành- Tổng công ty giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty lâm nghiệp Tân Thành thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ keo NLG (cây đứng) như sau:

1.Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Tân Thành

Địa chỉ: Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang như sau:

– Gói số 1:

+ Diện tích khai thác: 16,3 ha

+ Khối lượng gỗ: 1.227,3 m3; Củi: 154,8 Ster.

+ Giá khởi điểm: 820.185 đ

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 1 tương ướng: 101.000.000 đồng.

– Gói số 2:

+ Diện tích khai thác: 6,3 ha

+ Khối lượng gỗ: 377,9 m3; Củi: 46,2 Ster.

+ Giá khởi điểm: 820.185đ

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 2 tương ướng: 31.000.000 đồng.

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 29 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 5 tháng 12 năm 2023

  • Hồ sơ gồm:

– Đơn chào giá tiêu thụ gỗ (để trong phong bì niêm phong).

– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

– Nộp tiền đặt cọc:

– Hồ sơ nộp tại: Công ty lâm nghiệp Tân Thành

  1. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tân Thành

Địa chỉ: Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thời gian: trước 16h30 ngày 5 tháng 12 năm 2023

4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn

Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày.

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tân Thành Địa chỉ: Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

  1. Ký kết hợp đồng

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc  phụ trách Công ty lâm nghiệp Tân Thành. Điện thoại liên hệ: 0985.983.909Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons