Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo

Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo

Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ keo NLG (cây đứng) như sau:

1.Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo

Địa chỉ: Thôn Kim Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang như sau:

+ Tổng sản lượng: 20.309,7m3;

+ Củi:                       2.327,7Ster;

+ Tổng giá trị:    14.079.341.300 đồng

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói.

(Chi tiết các gói có biểu đính kèm)

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ ngày bàn giao tài sản, kết thúc trước ngày 20  tháng  12 năm 2024.

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 08 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 24 tháng 7 năm 2024

  • Hồ sơ gồm:

– Đơn chào giá tiêu thụ gỗ (để trong phong bì niêm phong).

– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

– Phiếu thu tiền cọc;

– Phiếu thu tiền mua hồ sơ;

– Phiếu trả giá.

  1. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo

Địa chỉ: Thôn Kim Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Thời gian: trước 16h30 ngày 24 tháng 7 năm 2024

4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn:

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 26 tháng 7 năm 2024.

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo, Địa chỉ: Thôn Kim Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

  1. Ký kết hợp đồng:

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Quang Huy, phòng Kế hoạch- Kỹ Thuật, Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo. Điện thoại liên hệ: 0984.724.808.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons