Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công để thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống làm mát trung tâm tại Văn phòng

Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công để thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống làm mát trung tâm tại Văn phòng

Tổng công ty Giấy Việt Nam có cần thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống làm mát trung tâm tại Văn phòng – Tổng công ty Giấy Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công để thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống làm mát trung tâm tại Văn phòng – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Danh mục hàng hóa cụ thể chi tiết theo hồ sơ mời thầu.

– Hàng hóa mới 100%, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

– Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng –  Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

– Thời gian bảo hành: 12 tháng

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm bàn giao đưa vào sử dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị còn lại chủ đầu tư sẽ thanh toán khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành hoặc khi có thư bảo lãnh bảo hành do một Ngân hàng hoạt đông hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng, trong đó thời gian sửa chữa bảo dưỡng trong vòng 20 ngày.
  2. Địa điểm nhận hồ sơ mời thầu: Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Trước 09 giờ 15 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023.
  4. Thời gian mở hồ sơ dự thầu: 09 giờ 15 phút đến 10h10 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons