Thông báo mời thầu về việc: Thiết bị máy tính Văn phòng

Thông báo mời thầu về việc: Thiết bị máy tính Văn phòng

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: “Thiết bị máy tính Văn phòng”,  cụ thể như sau:

Tên bên mời chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755, 02013605161             Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

  1. Nội dung thông báo chào hàng:

Danh mục thiết bị máy tính cụ thể theo hồ sơ chào giá.

(Hồ sơ chào giá nhận tại Văn phòng TCT, thời gian nhận từ 8h00-16h00 trong thời gian chào giá).

– Yêu cầu hàng mới, bảo đảm chất lượng, đúng chủng loại thiết bị theo thư mời chào giá.

  1. Hiệu lực báo giá: Trong vòng 7 ngày.
  2. Thời gian thanh toán: Thanh toán trong vòng 45 ngày, kể từ ngày có biên bản giao nhận của hai bên.
  3. Thời gian và địa điểm giao hàng:

– Thời gian giao hàng: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết tại Tổng công ty Giấy VN.

  1. Nơi nhận hồ sơ chào giá:

– Văn phòng Tổng công ty Giấy VN, Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

–         Phone: 02103605161

–         Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến: Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam – Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ (thư chào hàng đựng trong phong bì dán kín, ghi rõ tên gói chào ở ngoài.)

– Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày    20 / 4 /2023.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons