Thông báo v/v bán đấu giá cây đứng gỗ keo NLG tại CTLN Vĩnh Hảo (lần thứ 3 năm 2021)

Thông báo v/v bán đấu giá cây đứng gỗ keo NLG tại CTLN Vĩnh Hảo (lần thứ 3 năm 2021)

Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo (thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam) thông báo về việc bán đấu giá  tiêu thụ tại chỗ cây đứng gỗ keo nguyên liệu giấy đợt 3 năm 2021.

  1. Nội dung đấu giá:

          – Đấu giá tiêu thụ cây đứng tại chỗ rừng trồng năm 2012, năm 2013, năm 2014   cây gỗ Keo.(Acacia mangium) Tổng sản lượng gỗ bán lần 3: 9.893,8m3.

 Củi: 1.089 Ster. Củi bán 10.000đ/ Ster, củi và gỗ được chia thành 19 gói, số lượng đơn giá bán tiền gỗ giá khởi điểm chi tiết như sau:

Gói Địa điểm Sản lượng gỗ (m3) Khối lượng củi

( Ster)

Đơn giá khởi điểm

( đồng/m3 gỗ)

Thành tiền

( đồng)

Tiền đặt cọc(5%) làm tròn  
Gói số 1 Đội 5 420.6  51.1 717.000 301.570.200 15.000.000  
Gói số 2 Đội 5 458.3  57.9 710.000 325.393.000 16.000.000  
Gói số 3 Đội 5 880.8 110.7 700.000 616.560.000 31.000.000  
Gói số 4 Đội 6 83.5  10.8 685.000   57.197.500 3.000.000  
Gói số 5 Đội 7 891.6 104.7 685.000 610.746.000 30.000.000  
Gói số 6 Đội 7 803.4 110.6 711.000 571.217.400 29.000.000  
Gói số 7 Đội 7 816.3 100.3 700.000 571.410.000 29.000.000  
Gói số 8 Đội 7 454.9  55.4 700.000 318.430.000 16.000.000
Gói số 9 Đội 7 869.8 112.2 700.000 608.860.000 31.000.000
Gói số 10 Đội 5 591.1  69.9 755.000 446.280.500 22.000.000
Gói số 11 Đội 5 510.4  60.0 725.000 370.040.000 18.000.000
Gói số 12 Đội 5 856.7 104.4 681.000 583.412.700 30.000.000
Gói số 13 Đội 7 373.6   45.9 719.000 268.618.400 13.000.000
Gói số 14 Đội 7 301.7   32.8 710.000 214.207.000 11.000.000
Gói số 15 Đội 7 461.7   54.3 696.000 321.343.200 16.000.000
Gói số 16 Đội 7   83.4     8.0 722.000   60.214.800   3.000.000
Gói số 17 Đội 7  238.0   685.000 163.030.000   8.000.000
Gói số 18 Đội 7  220.5   665.000 146.632.500   7.000.000
Gói số 19 Đội 7 577.5   655.000 378.262.500 19.000.000
Tổng   9.893,8 1.089   6.933.425.700 347.000.000

  1. Đối tượng đăng ký:

          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

Thời gian xem tài sản: Tất cả các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 06 tháng 05 năm 2021 đến hết ngày 17 tháng 05 năm 2021.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ  7h30 phút  ngày 06 tháng 05 năm 2021 đến 16h 00 ngày 17 tháng 05 năm 2021.

          * Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy  tại chỗ năm 2021.

          – Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

          – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

          – Hồ sơ nộp tại: Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo (Địa chỉ: Xã Hùng An – huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang).

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

4.1. Tiền mua hồ sơ:

          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng/01 bộ

   Bằng chữ: (Ba trăm ngàn đồng chẵn).

          – Nộp bằng tiền mặt tại phòng tài chính kế toán Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

4.2.Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc tham gia gói đấu giá theo từng gói đấu giá, tối thiểu bằng 5% giá trị của gói đấu giá. Khoản tiền này được thu bằng tiền Việt Nam dưới hình thức chuyển khoản, hoặc tiền mặt viết phiếu thu tại phòng kế toán Công ty.

Số tài khoản ngân hàng: 820 9211000002 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn- chi nhánh huyện Bắc Quang – Hà Giang.

Trường hợp người tham gia đấu giá  trúng đấu giá, mua được tài sản thì tiền đặt cọc được trừ vào giá trị tài sản mua. Nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt cọc được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

  1. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá.

Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 sáng ngày  18 tháng 05 năm 2021.

Địa điểm: Tại văn phòng  Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo địa chỉ: Km 74 quốc lộ 2 Tuyên Quang đi Hà Giang – Xã Hùng An – Bắc Quang – Hà Giang.

          Mọi thông tin liên hệ Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty; điện thoại: 0948074992.(Anh Nam)Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons