Thông báo v/v bán đấu giá cây đứng gỗ keo NLG tại CTLN Vĩnh Hảo ( lần thứ 7 năm 2021)

Thông báo v/v bán đấu giá cây đứng gỗ keo NLG tại CTLN Vĩnh Hảo ( lần thứ 7 năm 2021)

Kính gửi:   -Tổng công ty Giấy Việt Nam;

                                        -Uỷ ban nhân dân các xã; Hùng An, Vĩnh Hảo,

         -Tiên Kiều, Vĩnh Tuy, Đông Thành Đồng Yên

      -Các đội sản xuất thuộc công ty

 

           Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo (thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam) thông báo về việc bán đấu giá  tiêu thụ tại chỗ cây đứng gỗ keo nguyên liệu giấy đợt 7 năm 2021.

  1. Nội dung đấu giá:

          – Đấu giá tiêu thụ cây đứng tại chỗ rừng trồng năm 2013 cây gỗ Keo.(Acacia mangium) Tổng sản lượng gỗ bán lần 7: 3,406.1m3.

 Củi: 432.8 Ster. Củi và gỗ được chia thành 7 gói, số lượng đơn giá bán tiền gỗ giá khởi điểm chi tiết như sau:

Gói Địa điểm Sản lượng gỗ(m3) Khối lượng củi(Ster) Đơn giá cơ sở tính giá khởi điểm Thành tiền Tiền đặt cọc 5% làm tròn
Đồng/m3 (cây đứng) Đồng/Ster( củi)
Gói 6 Đội 7 451.8 63.9     712,000     10,000         322,320,600       16,000,000
Gói 7 Đội 7 816.3 100.3     696,000     10,000         569,147,800       29,000,000
Gói 8 Đội 7 454.9 55.4     696,000     10,000         317,164,400       16,000,000
Gói 9 Đội 7 671.2 86     695,000     10,000         467,344,000       24,000,000
Gói 15 Đội 7 461.7 54.3     697,000     10,000         322,347,900       16,000,000
Gói 26 Đội 7 351.6 46.7     710,000     10,000         250,103,000       13,000,000
Gói 27 Đội 7 198.6 26.2     695,000     10,000         138,289,000         7,000,000
Cộng    3,406.1 432.8       2,386,716,700   121,000,000

  1. Đối tượng đăng ký:

          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

          Thời gian xem tài sản: Tất cả các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 05 tháng 09 năm 2021 đến hết ngày 06 tháng 09 năm 2021.

          Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ  7h30 phút  ngày 01 tháng 09 năm 2021 đến 16h 00 ngày 07 tháng 09 năm 2021.

          * Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy  tại chỗ năm 2021.

          – Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

          – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

          – Hồ sơ nộp tại: Phòng tổ chức hành chính Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo (Địa chỉ: Xã Hùng An – huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang).

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

4.1. Tiền mua hồ sơ:

          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng/01 bộ

Bằng chữ: (Ba trăm ngàn đồng chẵn).

          – Nộp bằng tiền mặt tại phòng tài chính kế toán Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

4.2.Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc tham gia gói đấu giá theo từng gói đấu giá, tối thiểu bằng 5% giá trị của gói đấu giá. Khoản tiền này được thu bằng tiền Việt Nam dưới hình thức chuyển khoản, hoặc tiền mặt viết phiếu thu tại phòng kế toán Công ty.

Số tài khoản ngân hàng: 820 9211000002 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn- chi nhánh huyện Bắc Quang – Hà Giang.

Trường hợp người tham gia đấu giá trúng đấu giá, mua được tài sản đã nộp đủ số tiền gói mua thì tiền đặt cọc được trừ vào giá trị tài sản mua. Còn trường hợp người tham gia đấu giá trúng đấu giá, mua được giá trị tài sản mà chưa nộp đủ số tiền gói mua thì tiền đặt cọc được gữi lại đến khi thanh lý hợp đồng . Nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt cọc được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

  1. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá.

Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 sáng ngày 09 tháng 09 năm 2021.

Địa điểm: Tại văn phòng  Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo địa chỉ: Km 74 quốc lộ 2 Tuyên Quang đi Hà Giang – Xã Hùng An – Bắc Quang – Hà Giang.

          Mọi thông tin liên hệ Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty; điện thoại: 0948074992.(Anh Nam); 0976766568 (Chị Thủy)Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons