Thông báo v/v đấu giá cây đứng gỗ keo NLG tại CTLN Vĩnh Hảo ( lần thứ 6 năm 2020)

Thông báo v/v đấu giá cây đứng gỗ keo NLG tại CTLN Vĩnh Hảo ( lần thứ 6 năm 2020)

Kính gửi:   – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

  • Uỷ ban nhân dân các xã; Hùng An, Vĩnh Hảo,

     Tiên Kiều, Vĩnh Tuy, Đông Thành Đồng Yên;

  • Các đội sản xuất thuộc công ty

           Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo (thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam) thông báo về việc đấu giá  tiêu thụ tại chỗ cây đứng gỗ keo nguyên liệu giấy năm 2020 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

          – Đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng rừng trồng gỗ Keo.(Acacia mangium) tại  Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo;  Địa chỉ: Xã Hùng An – huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang.

          – Gói số 1: Đội 5

                          + Khối lượng gỗ: 831,5 m3;  Củi: 104,7 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :       8,4 Ha

                                               – Khai thác : 8,4 Ha.

                          + Giá trị gỗ:       580.382.884 đ

                          + Giá khởi điểm:    698.000 đ/m3

+Khối lượng củi: 104,7 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 1.047.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 30.000.000 đồng

          – Gói số 2: Đội 5

                 + Khối lượng gỗ: 526,0 m3; Củi: 67,1 Ster

                          + Diện tích :  – Trồng :      7,1 Ha

                                               – Khai thác : 7,0 Ha.

                          + Giá trị gỗ:     380.517.902 đ

                          + Giá khởi điểm: 723.418.000 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 67,1 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 671.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 20.000.000 đồng

          – Gói số 3: Đội 7

                          + Khối lượng gỗ: 769,5 m3; Củi: 98,0 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :      8,4 Ha

                                              – Khai thác : 8,4 Ha.

                          + Giá trị gỗ:      580.923.630 đ

                          + Giá khởi điểm:   755.000 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 98,0 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 980.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 30.000.000 đồng

– Gói số 4: Đội 6

                          + Khối lượng gỗ: 564,0m3; Củi: 69,5 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :      7,0 Ha

                                              – Khai thác : 7,0 Ha.

                          + Giá trị gỗ:              402.513.000đ

                          + Giá khởi điểm:        714.000 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 69,5 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 695.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 20.000.000 đồng

– Gói số 5: Đội 11

                          + Khối lượng gỗ: 344,0 m3; Củi: 41,8 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :      4,8 Ha

                                              – Khai thác : 4,8 Ha.

                           + Giá trị gỗ:           253.938.000 đ

                          + Giá khởi điểm:      735.300 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 41,8 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 418.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 13.000.000 đồng

– Gói số 6: Đội 4

                          + Khối lượng gỗ: 440.0 m3; Củi: 53,8 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :       7.0 Ha

                                              – Khai thác :  7.0 Ha.

                          + Giá trị gỗ:            312.743.813đ

                          + Giá khởi điểm:       711.000 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 53.8 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 538.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 16.000.000 đồng

– Gói số 7: Đội 6

                          + Khối lượng gỗ: 615.3 m3; Củi: 80,4 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :      6,9 Ha

                                              – Khai thác : 6,5 Ha.

                          + Giá trị gỗ:             430.130.805đ

                          + Giá khởi điểm:       699.100.đ/m3

                           +Khối lượng củi: 80,4 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 804.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 22.000.000 đồng

– Gói số 8: Đội 6

                          + Khối lượng gỗ: 1.245,2 m3; Củi: 173,3 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :       17,6 Ha

                                              – Khai thác : 15,3 Ha.

                          + Giá trị gỗ:                  869.806.785đ

                          + Giá khởi điểm:    698.600.000 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 173,3 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 1.733.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 44.000.000 đồng

– Gói số 9: Đội 11

                          + Khối lượng gỗ: 942,9 m3; Củi: 121,2 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :      11,5 Ha

                                              – Khai thác : 9,3 Ha.

                          + Giá trị gỗ:              612.520.891đ

                          + Giá khởi điểm: 649.700.000 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 121,2 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 1.212.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 31.000.000 đồng

– Gói số 10: Đội 6

                          + Khối lượng gỗ: 888,1 m3; Củi: 107,8 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :      7,1 Ha

                                              – Khai thác : 7,1 Ha.

                           + Giá trị gỗ:                 630.884.912đ

                          + Giá khởi điểm:   710.400.000 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 107,8 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 1.078.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 32.000.000 đồng.

  1. Đối tượng đăng ký:

          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

          – Từ ngày 26 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 06 tháng 12 năm 2020.

          * Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2020.

          – Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

          – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

          – Hồ sơ nộp tại: Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo (Địa chỉ: Xã Hùng An – huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang).

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

4.1. Tiền mua hồ sơ:

          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

4.2.Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc tham gia gói đấu giá theo từng gói đấu giá, tối thiểu bằng 5% giá trị của gói đấu giá. Khoản tiền này được thu bằng tiền Việt Nam dưới hình thức chuyển khoản, hoặc tiền mặt viết phiếu thu tại phòng kế toán Công ty.

Số tài khoản ngân hàng: 820 9211000002 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn- chi nhánh huyện Bắc Quang – Hà Giang.

Trường hợp người tham gia đấu giá  trúng đấu giá, mua được tài sản thì tiền đặt cọc được trừ vào giá trị tài sản mua. Nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt cọc được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

  1. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá.

Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 sáng ngày  07 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm: Tại văn phòng Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo địa chỉ: Km 74 quốc lộ 2 Tuyên Quang đi Hà Giang – xã Hùng An – Bắc Quang – Hà Giang.

          Mọi thông tin liên hệ Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty; điện thoại: 0948074992.(Anh Nam)Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons