Thông báo v/v đấu giá cây đứng gốc keo NLG tại CTLN Vĩnh Hảo (lần 4 năm 2020)

Thông báo v/v đấu giá cây đứng gốc keo NLG tại CTLN Vĩnh Hảo (lần 4 năm 2020)

Kính gửi:   – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

  • Uỷ ban nhân dân các xã; Hùng An, Vĩnh Hảo,

     Tiên Kiều, Vĩnh Tuy, Đông Thành Đồng Yên;

  • Các đội sản xuất thuộc công ty

 

           Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo (thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam) thông báo về việc đấu giá  tiêu thụ tại chỗ cây đứng gỗ keo nguyên liệu giấy năm 2020 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

          – Đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng rừng trồng gỗ Keo.(Acacia mangium) tại  Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo;  Địa chỉ: Xã Hùng An – huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang.

          – Gói số 1: Đội 5

                          + Khối lượng gỗ: 831,5 m3;  Củi: 104,7 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :       8,4 Ha

                                              – Khai thác : 8,4 Ha.

                          + Giá trị gỗ:     580.382.884 đ

                          + Giá khởi điểm: 698.000 đ/m3

+Khối lượng củi: 104,7 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 1.047.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 60.000.000 đồng

          – Gói số 2: Đội 5

                 + Khối lượng gỗ: 526,0 m3; Củi: 67,1 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :      7,1 Ha

                                              – Khai thác : 7,0 Ha.

                          + Giá trị gỗ:     380.517.902 đ

                          + Giá khởi điểm: 723.418.000 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 67,1 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 671.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 38.000.000 đồng

          – Gói số 3: Đội 7

                          + Khối lượng gỗ: 769,5 m3; Củi: 98,0 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :      8,4 Ha

                                              – Khai thác : 8,4 Ha.

                          + Giá trị gỗ:     580.923.630 đ

                          + Giá khởi điểm: 755.000 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 98,0 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 980.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 60.000.000 đồng

– Gói số 4: Đội 6

                          + Khối lượng gỗ: 564,0m3; Củi: 69,5 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :      7,0 Ha

                                              – Khai thác : 7,0 Ha.

                          + Giá trị gỗ:     402.513.000đ

                          + Giá khởi điểm: 714.000 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 69,5 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 695.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 40.000.000 đồng

– Gói số 5: Đội 11

                          + Khối lượng gỗ: 344,0 m3; Củi: 41,8 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :      4,8 Ha

                                              – Khai thác : 4,8 Ha.

                          + Giá trị gỗ:     253.938.000 đ

                          + Giá khởi điểm: 735.300 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 41,8 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 418.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 25.000.000 đồng

– Gói số 6: Đội 4

                          + Khối lượng gỗ: 440.0 m3; Củi: 53,8 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :       7.0 Ha

                                              – Khai thác :  7.0 Ha.

                          + Giá trị gỗ:    312.743.813đ

                          + Giá khởi điểm: 711.000 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 53.8 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 538.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 32.000.000 đồng

– Gói số 7: Đội 6

                          + Khối lượng gỗ: 615.3 m3; Củi: 80,4 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :      6,9 Ha

                                              – Khai thác : 6,5 Ha.

                           + Giá trị gỗ:     430.130.805đ

                          + Giá khởi điểm: 699.100. đ/m3

                           +Khối lượng củi: 80,4 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 804.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 43.000.000 đồng

– Gói số 8: Đội 6

                          + Khối lượng gỗ: 1.245,2 m3; Củi: 173,3 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :       17,6 Ha

                                              – Khai thác : 15,3 Ha.

                          + Giá trị gỗ:           869.806.785đ

                          + Giá khởi điểm:      698.600.000 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 173,3 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 1.733.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 87.000.000 đồng

– Gói số 9: Đội 11

                          + Khối lượng gỗ: 942,9 m3; Củi: 121,2 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :      11,5 Ha

                                              – Khai thác : 9,3 Ha.

                          + Giá trị gỗ:     612.520.891đ

                          + Giá khởi điểm: 649.700.000 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 121,2 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 1.212.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 62.000.000 đồng

– Gói số 10: Đội 6

                          + Khối lượng gỗ: 888,1 m3; Củi: 107,8 Ster

                          + Diện tích : – Trồng :      7,1 Ha

                                              – Khai thác : 7,1 Ha.

                          + Giá trị gỗ:       630.884.912đ

                          + Giá khởi điểm:   710.400.000 đ/m3

                           +Khối lượng củi: 107,8 Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 1.078.000đ.

                 + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 63.000.000 đồng

  1. Đối tượng đăng ký:

          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

          – Từ ngày  06  tháng 11 năm 2020 đến hết ngày  16  tháng 11 năm 2020

          * Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2020.

          – Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

          – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

          – Hồ sơ nộp tại: Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo (Địa chỉ: Xã Hùng An – huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang).

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá.

Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo ; Địa chỉ: Xã Hùng An – huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang. Thời gian từ 7 giờ 30 sáng ngày  17 /11/2020.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

          Bên mua thanh toán 100%  giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

          Mọi thông tin liên hệ Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty; điện thoại: 0948074992.(Anh Nam)Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons