Thông báo v/v đấu giá cây đứng tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2020 tại CTLN Hàm Yên (Lần 5)

Thông báo v/v đấu giá cây đứng tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2020 tại CTLN Hàm Yên (Lần 5)

Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên (thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam)  thông báo về việc đấu giá cây đứng tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2020 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

Đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng rừng trồng gỗ Keo tại Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên, địa chỉ: Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

  • Gói số 01: Tại Đội 322, 44, 54, 64:

                             + Khối lượng:  2.170,6 m3.

                             + Diện tích khai thác: 34,4 ha

                             + Tổng giá trị khởi điểm:  1.983.687.078 đ

+ Giá khởi điểm: 914.000 đồng/m3

+ Tiền đặt cọc tối thiểu: 100.000.000 đ

  • Gói số 02: Tại Đội 203:

                             + Khối lượng:  1.587,4 m3.

                             + Diện tích khai thác: 22,4 ha

                             + Tổng giá trị khởi điểm:  1.496.603.544đ

+ Giá khởi điểm: 943.000 đồng/m3

+ Tiền đặt cọc tối thiểu: 80.000.000 đ

(Chi tiết lô, khoảnh có biểu kèm theo)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

Từ ngày 11 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 18 tháng 12 năm 2020.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng rừng trồng  gỗ keo NLG năm 2020.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia  đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng rừng trồng  gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng rừng trồng  gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

Hồ sơ nộp tại phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên

Địa chỉ: Tổ Dân phố Tân Quang, Thị trấn tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

– Tiền đặt cọc tham gia đấu giá nộp vào STK: 81032110001 – Agribank chi nhánh Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang hoặc tiền mặt tại phòng Tài chính kế toán Công ty lâm ngiệp Hàm Yên.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá.

Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên Địa chỉ: thị trấn Tân Yên, huyện hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian từ 14 giờ, ngày  19/12/2020.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

Bên mua thanh toán 100% giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Công ty.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ Phòng Kế hoạch kỹ thuật  Công ty; điện thoại: 0983654658.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons