Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ bạch đàn NLG tại CTLN Lập Thạch

Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ bạch đàn NLG tại CTLN Lập Thạch

Căn cứ Quyết định số 2387/QĐ- GVN.PT ngày 03/12/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ Nguyên liệu giấy tại chỗ bổ sung năm 2020 cho Công ty lâm nghiệp Lập Thạch .

Căn cứ biên bản họp số 62 /BB – CT LNLT ngày 03/12/2020 của Hội đồng giá công ty lâm nghiệp Lập Thạch về việc tiêu thụ cây đứng  tại chỗ rừng trồng năm 2014 .

        Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch (thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam)  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ bạch đàn nguyên liệu giấy rừng trồng năm 2014 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

          – Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Bạch đàn .

tại công ty lâm nghiệp Lập Thạch(cây đứng).Thị trấn Lập Thạch  –Huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc .

  • Giá khởi điểm :

               + Gỗ Vanh (60-70cm): 1.400.000đồng /m3.

               + Gỗ Vanh (50-60cm): 1.350.000đồng /m3

               + Gỗ Vanh (40-50cm): 1.300.000đồng /m3.

               + Gỗ Vanh (30-40cm): 1.250.000đồng /m3;

               + Gỗ A : 1.100.000đồng / m3 .

               + Gỗ B :    280.000đồng / m3 .

  • Củi  : 10.000đồng / ster

– Gói số 01 : Đội Quang Yên .

              + Khối lượng : 4.698,3m3 ; Củi ngọn : 393,1 ste.

              + Diện tích khai thác : 39ha.

              + Giá trị : 5.320.564.862 đ .

  • Tiền đặt cọc tối thiểu : 300.000.000đ.

 – Gói số 2 : Đội  Đồng Quế + Kèo Kài + Vân Trục

           + Khối lượng : 3.580,1 m3;   Củi  ngọn : 308,5 ste

          + Diện tích khai thác :  40,1ha.

          + Giá trị : 4.174.839.950đồng .

          – Tiền đặt cọc tối thiểu là: 250.000.000 đồng.

– Gói số 3  : Đội Ngọc Mỹ

               + Khối lượng : 3.843,6 m3;  Củi ngọn : 360,2 ste.

               + Diện tích khai thác : 54,4 ha.

              + Giá trị : 4.276.295.846 đ .

    – Tiền đặt cọc tối thiểu : 250.000.000đ.

              (Có biểu chi tiết lô , khoảnh, khối lượng gỗ kèm theo)

  1. Đối tượng đăng ký:

          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

          – Từ ngày 08 tháng 12 năm 2020 đến hết 16h30’ ngày 15 tháng 12 năm 2020.

          * Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ bạch đàn NLG trồng năm 2014 .

          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ  NLG (bản photo có công chứng)

          – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng). Nếu là tổ chức có giấy phép kinh doanh ( bản phô tô có công chứng )

          – Hồ sơ nộp tại:

  1. Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch (Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc).
  2. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); Nộp  tiền mặt khi mua hồ sơ đấu giá.

          – Tiền đặt cọc theo từng gói đơn vị tham gia đấu giá gửi vào số tài khoản 2808201000536, Công ty lâm nghiệp Lập Thạch , Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn  huyện Lập Thạch , Vĩnh Phúc trong thời hạn từ ngày 08/12/2020 đến 15/12/2020).

  1. Địa điểm , thời gian mở phiên đấu giá.

Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch  Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc).Thời gian từ 8 giờ 30 sáng ngày 16/12/2020.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty lâm nghiệp Lập Thạch ;

Điện thoại: 02113.830.133;Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons