Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG tại Công ty lâm nghiệp Tân Phong

Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG tại Công ty lâm nghiệp Tân Phong

           Công ty lâm nghiệp Tân Phong (thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam) thông báo về việc đấu giá cây đứng tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu giấy năm 2021 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

          Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo. (Acacia mangium)

tại Công ty lâm nghiệp Tân Phong; Địa chỉ: Xã Đức Ninh – huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang.

          1.1. Gói số 1: Đội Hùng Đức

          – Diện tích:

          + Trồng: 42,2 ha

          + Khai thác: 36,3 ha

          – Khối lượng củi: 228,75 Ster được bán ấn định là 20.000 đồng/Ster.

          + Tổng giá trị: 4.575.000 đồng (Bốn triệu năm trăm bẩy lăm nghìn)

          – Khối lượng gỗ: 1.741,14 m3.

          + Tổng giá trị: 1.412.421.320 đồng. (Một tỷ bốn trăm mười hai triệu bốn trăm hai mốt nghìn ba trăm hai mươi đồng)

          + Giá khởi điềm: 811.205 đồng/m3

          – Tiền đặt cọc tối thiểu là: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

(Có biểu chi tiết kèm theo)

  1. Đối tượng đăng ký:

          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

          – Từ ngày 09 tháng 08 năm 2021 đến hết ngày 17 tháng 08 năm 2021

          * Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2021.

          – Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

          – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

          – Hồ sơ nộp tại: Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty lâm nghiệp Tân Phong (Địa chỉ: xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng tài chính kế toán Công ty.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá.

          Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tân Phong địa chỉ: xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian từ 8 giờ 00 sáng ngày 18/08/2021.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

          Bên mua thanh toán 100%  giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Công ty.

Mọi thông tin liên hệ Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty; điện thoại: 0986996459./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons