Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG tại Công ty lâm nghiệp Tân Phong

Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG tại Công ty lâm nghiệp Tân Phong

Công ty lâm nghiệp Tân Phong (thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam) thông báo về việc đấu giá cây đứng tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu giấy năm 2020 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

          Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo.(Acacia mangium)

tại Công ty lâm nghiệp Tân Phong;  Địa chỉ: Xã Đức Ninh – huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang.

          1.1. Gói số 1: Đội 34

          – Diện tích:

          + Trồng: 4,1 ha

          + Khai thác: 4,1 ha.

          – Khối lượng gỗ: 158,8 m3.

          – Khối lượng củi: 19,8 Ster được bán ấn định là 20.000 đồng/Ster vào giá trị gỗ.

          – Tổng giá trị gỗ + củi: 135.412.515 đồng. (Một trăm ba lăm triệu bốn trăm mười hai nghìn năm trăm mười lăm đồng)

          – Giá khởi điềm: 852.724 đồng/m3 gỗ (đã bao gồm củi)

          – Tiền đặt cọc tối thiểu là: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn)

(Có biểu chi tiết địa danh, khối lượng, giá trị gỗ + củi kèm theo)

          1.2. Gói số 2: Đội Hùng Đức

          – Diện tích:

          + Trồng: 7,3 ha

          + Khai thác: 3,1 ha.

          – Khối lượng gỗ: 66,7 m3.

          – Khối lượng củi: 8,9 Ster được bán ấn định là 20.000 đồng/Ster vào giá trị gỗ.

          – Tổng giá trị gỗ + củi: 53.675.794 đồng (Năm ba triệu sáu trăm bẩy lăm nghìn bẩy trăm chín tư đồng)

          – Giá khởi điềm: 804.735 đồng/m3 gỗ (đã bao gồm củi)

          – Tiền đặt cọc tối thiểu là: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn)

(Có biểu chi tiết địa danh, khối lượng, giá trị gỗ + củi kèm theo)

  1. Đối tượng đăng ký:

          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

          – Từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 21 tháng 12 năm 2020

          * Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2020.

          – Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

          – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

          – Hồ sơ nộp tại: Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty lâm nghiệp Tân Phong (Địa chỉ: xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá.

          Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tân Phong  Địa chỉ: xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian từ 7 giờ 30 sáng ngày 22/12/2020.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

          Bên mua thanh toán 100%  giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Công ty.

Mọi thông tin liên hệ Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty; điện thoại: 0986996459./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons