Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG tại CTLN Cầu Ham

Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG tại CTLN Cầu Ham

 Công ty lâm nghiệp Cầu Ham thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy như sau:

1. Nội dung đấu giá:

Đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng rừng trồng gỗ Keo NLG tại Công ty lâm nghiệp Cầu Ham;  Địa chỉ: Thị trấn Việt Quang – Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang. Các gói cụ thể như sau:

– Gói số 3 : Đội 2(Đồng Tâm)

      + Khối lượng gỗ: 1.518,2 m3

      + Diện tích : – Trồng : 26,2 Ha

       – Khai thác : 26,1 Ha.

      + Giá trị gỗ: 1.129.540.800 đ

      + Giá khởi điềm: 744.000 đ/m3

                           + Khối lượng củi: 194,3Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 1.943.000đ.

                + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 57.000.000 đồng

– Gói số 5 : Đội 2(356)

      + Khối lượng gỗ: 448,8 m3

      + Diện tích : – Trồng : 7,9 Ha

       – Khai thác : 7,6 Ha.

      + Giá trị gỗ: 301.144.800đ

      + Giá khởi điềm: 671.000 đ/m3

                          + Khối lượng củi: 57,1Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 571.000đ.

               + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 15.100.000 đồng

– Gói số 5b : Đội 2(356)

      + Khối lượng gỗ: 203,9 m3

      + Diện tích : – Trồng : 4,4 Ha

       – Khai thác : 4,0 Ha.

      + Giá trị gỗ: 147.215.800đ

      + Giá khởi điềm: 722.000 đ/m3

                           + Khối lượng củi: 24,9Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 249.000đ.

               + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 7.400.000 đồng

2. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năngtài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

Từ ngày 14 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 22tháng 7 năm 2021

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG.

Đối với Tổ chức phải có Giấy phép kinh doanh tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

Hồ sơ nộp tại: Phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham (Địa chỉ: Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

5. Địa điểm mở phiên đấu giá.

Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham Địa chỉ: Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Thời gian từ 8 giờ 30 sáng ngày 23/7/2021.

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

Bên mua thanh toán  giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Công ty trước ngày 15/11/2021.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty lâm nghiệp Cầu Ham; điện thoại liên hệ đ/c Tiến: 0972034450;Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons