Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ Keo NLG tại CTLN Tam Thắng

Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ Keo NLG tại CTLN Tam Thắng

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-GVN.HN ngày 21 tháng 11 năm 2014  về việc ban hành Quy chế Tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ của Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 1046/QĐ – GVN.PT ngày 28 tháng 05 năm 2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ năm 2021 cho Công ty lâm nghiệp Tam Thắng;

Công ty lâm nghiệp Tam Thắng thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2021 như sau:

1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng rừng trồng gỗ Keo( Acacia mangium) tại công ty Lâm nghiệp Tam Thắng( Cây đứng).  Địa chỉ: Khu Đa Đu – xã Thục Luyện – huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ:

Tên gói

Địa điểm

Sản lượng gỗ dự kiến (m3)

Đơn giá cơ sở tính giá khởi điểm làm tròn (đồng/m3)

Khối lượng củi dự kiến (ster)

Giá tận thu củi (đồng/ster)

Thành tiền (đồng)

Tiền đặt cọc (đồng)

Gói 1

Đội 2 – Đồng Xịa

177,1

785.425

34,9

20.000

139.796.700

13.979.670

Gói 2

Đội 2 – Đồng Xịa

536,8

858.863

85,2

20.000

462.741.900

46.274.190

Gói 3

Đội 2 – Đồng Xịa

79,3

809.000

14,6

20.000

64.445.700

6.444.570

Gói 5

Đội 2 – Xóm Sem

644,4

878.894

85,7

20.000

568.108.288

56.810.829

Gói 6

Đội 2 – Xóm Sem

503,9

866.550

68,8

20.000

438.030.700

43.803.070

Gói 7

Đội 2 – Xuân Thắng

408,7

877.300

59,9

20.000

359.750.500

35.975.050

Gói 8

Đội 2 – Xuân Thắng

194,8

862.000

29,3

20.000

168.503.600

16.850.360

Gói 9

Đội 2 – Cự Thắng

200,9

852.000

28,9

20.000

171.744.800

17.174.480

Gói 10

Đội 5 – Tân Lập

1.167,9

889.418

162,0

20.000

1.041.991.800

104.199.180

Gói 13

Đội 7 – Thục Luyện

692,0

842.689

90,4

20.000

584.948.800

58.494.880

Gói 19

Đội 7 – Thục Luyện

37,6

870.000

5,3

20.000

32.818.000

3.281.800

Gói 20

Đội 7 – Thục Luyện

408,5

841.864

61,5

20.000

345.131.500

34.513.150

Gói 21

Đội 7 – Thục Luyện

182,1

874.000

28,5

20.000

159.725.400

15.972.540

Gói 23

Đội 7 – Ba Tri

451,6

835.785

65,2

20.000

378.744.400

37.874.440

Tổng cộng

5.685,6

820,2

4.916.482.088

491.648.209

( Có bảng kê chi tiết theo lô, khoảnh kèm theo)

2. Đối tượng đăng ký:

Là tổ chức, cá nhân trong có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

– Từ ngày 26 tháng 07 năm 2021 đến hết ngày 02tháng 08 năm 2021

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo NLG năm 2021.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo NLG( Bản phô to công chứng).

– Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo NLG ( Bản phô tô công chứng).

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá ( Bản phô tô công chứng).

– Nộp hồ sơ tại: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng – Xã Thục Luyện – huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ.

4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000đồng ( Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính – kế toán công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

Tiền đặt cọc nộp vào tài khoản số: 2715 201 000 155 – Agribank Thanh Sơn hoặc tiền mặt tại phòng Tài chính – kế toán Công ty LN Tam Thắng.

5. Địa điểm, thời gian mở phiên đấu giá:

Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Thắng Địa chỉ: Khu Đa Đu – Xã Thục Luyện – huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ.

Thời gian: từ  8h30 sáng ngày 03 tháng 08 năm 2021.

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

Bên mua thanh toán 100 % giá trị tài sản chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá( bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển, gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc trước ngày 31/12/2021.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật công ty Lâm nghiệp Tam Thắng; điện thoại: 0334.268.113( Ô.Tiến)

Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng; điện thoại: 02106.504.888( Ô.Phú)Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons