Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ cây đứng rừng trồng bị bão gãy năm 2020 CTLN Yên Lập

Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ cây đứng rừng trồng bị bão gãy năm 2020 CTLN Yên Lập

Căn cứ Quyết định số: 2005/ QĐ-GVN.PT ngày 08/10/2020 của  Tổng Công ty Giấy Việt Nam, về việc phê duyệt  Phương án khai thác tận thu rừng bão lốc  năm 2020  cho Công ty lâm nghiệp Yên Lập.

           Công ty Lâm nghiệp Yên Lập thông báo về việc bán đấu giá  gỗ cây đứng rừng thiệt hại bão lốc năm 2020”

  1. Nội dung đấu giá:

          – Đấu giá  gỗ cây đứng, tại Công ty Lâm nghiệp Yên Lập.

          – Địa chỉ: Công ty Lâm nghiệp Yên Lập, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

          – Gói số 1: Đội 1 + Đội 2

                             + Khối lượng: 330,5m3; Củi: 28,4Ster

                             + Diện tích khai thác: 5,1 ha

                             + Tổng giá trị: 189.202.358 đồng

                             + Giá khởi điểm: 572.474 đồng

  • Tiền đặt cọc tối thiểu: 10.000.000 đồng
  1. Đối tượng đăng ký:

          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

          – Từ ngày 21  tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 26 tháng 10 năm 2020

          * Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn tham gia đấu giá.

          – Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá gỗ cây đứng rừng thiệt hại bão lốc năm 2020” (bản photo có công chứng).

          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá gỗ cây đứng rừng thiệt hại bão lốc năm 2020” (bản photo có công chứng)

          – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

          – Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Lâm nghiệp Yên Lập, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

          – Tiền đặt cọc nộp tại phòng Tài chính kế toán – Công ty Lâm nghiệp Yên Lập.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá.

          Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Yên Lập xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Thời gian từ 8  giờ  30 sáng ngày 28/10/2020.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

            Bên mua thanh toán 100% giá trị tài chậm nhất 7 ngay kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

  1. Thời gian Thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá ( bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vân xuất, vận chuyển gỗ keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc trước 20 tháng 12 năm 2020.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

 PhòngTổ KHKTCôngty lâm nghiệp Yên Lập; Số điện thoại : 038898923.

Phòng Tổ TCHC Công ty lâm nghiệp Yên Lập : Số điện thoại :0210.3870.188.

Công ty Lâm nghiệp Yên Lập trân trọng thông báo!Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons