Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ CTLN Tam Thanh

Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ CTLN Tam Thanh

Kính gửi: – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các xã: Vạn Xuân, Thọ Văn, Lam Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ;

– Các tổ chức, cá nhân trong và Công ty;

– Các đội sản xuất trong Công ty.

 

 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-GVN.HN ngày 21 tháng 11 năm 2014 về việc ban hành Quy chế Tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ phương án khai thác, vận chuyển, tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy số 19/PATT- CTLNTT, ngày 10 tháng 2 năm 2020 của Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt;

Căn cứ biên bản họp số 185 /BB-TCHC ngày 06/10/2020 của Hội đồng giá Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh, về việc tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy tại chỗ(cây đứng) năm 2020;

Công ty lâm nghiệp Tam Thanh thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ (cây đứng) năm 2020 lần 08 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ lần 7: 11.531,4 m3; củi: 1.525,9 ster được chia thành 24 (Hai mươi bốn) gói.

          – Giá khởi điểm của 24 gói như sau:

Gói Địa điểm Sản lượng gỗ  (m3) Khối lượng củi                    (Ster)  Đơn giá cơ sở tính giá khởi điểm (đồng)  Thành tiển                    (đồng)  Tiền đạt cọc (5%)                làm tròn
Gói 1 Đội 2 922,4 115,6 1.027.000 947.304.800 47.500.000
Gói 2 741,4 95,0 1.037.000 768.831.800 38.500.000
Gói 3 503,9 68,8 916.000 461.572.400 23.500.000
Gói 4 431,0 55,9 911.000 392.641.000 20.000.000
Gói 5 428,7 53,5 1.043.000 447.134.100 22.500.000
Gói 6 558,3 69,8 1.045.000 583.423.500 20.000.000
Gói 7 597,5 75,6 1.040.000 621.400.000 31.500.000
Gói 8 472,9 58,6 1.061.000 501.746.900 25.500.000
Gói 9 290,8 37,2 1.052.000 305.921.600 15.500.000
Gói 10 444,6 59,9 1.034.000 459.716.400 23.000.000
Gói 11 692,3 97,7 957.000 662.531.100 33.500.000
Gói 12 629,3 79,9 1.008.000 634.334.400 32.000.000
Gói 13 313,0 37,5 1.067.000 333.971.000 17.000.000
Gói 14 315,2 45,1 1.021.000 321.819.200 16.500.000
Gói 15 528,8 68,8 1.016.000 537.260.800 27.000.000
Gói 16 356,7 44,1 1.008.000 359.553.600 18.000.000
Gói 17 486,0 59,3 1.060.000 515.160.000 26.000.000
Gói 18 565,0 74,2 941.000 531.665.000 27.000.000
Gói 19 508,6 64,2 989.000 503.005.400 25.500.000
Gói 20 254,3 33,9 981.000 249.468.300 12.500.000
Gói 21 420,4 79,8 974.000 409.469.600 20.500.000
Gói 22 486,1 70,6 999.000 485.613.900 24.500.000
Gói 23 280,0 39,8 957.000 267.960.000 13.500.000
Gói 24 304,2 41,1 966.000 293.857.200 15.000.000
Cộng   11.531,4 1.525,9 1.005.547 11.595.362.000 576.000.000

 

  1. Đối tượng đăng ký:

          Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo trong việc tham gia đấu giá.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 13 tháng 10 năm 2020.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 13 tháng 10 năm 2020.

          Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2020.

          – Phô tô công chứng Giấy phép kinh doanh của Tổ chức; sổ hộ khẩu của cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

          – Phô tô công chứng chứng minh thư nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

          Mọi thủ tục khác xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Phòng TCHC, Phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh(Địa chỉ: Xã Cổ Tiết (Nay là xã Vạn Xuân) – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ).

          Số Điện thoại: 0977414134 gặp ông Bùi Chí Thanh – Kế toán trưởng hoặc 0983823162 gặp ông Hà Doãn Nho – Trưởng phòng Tổ chức hành chính)

  1. Tiền mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

          4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/01bộ/01gói thầu

( Viết bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn trên một bộ trên một gói thầu)

          – Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

          4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

          – Tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty lâm nghiệp Tam Thanh, dưới hình thức tiền đồng Việt Nam.

Số tài khoản: 4211 000 000 0239; Ngân hàng TMCP đầu tư & Phát triển Phú Thọ.

          – Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Địa điểm mở đấu thầu:

          Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Thanh Địa chỉ: xã Cổ Tiết (Nay là xã Vạn Xuân) – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ. Thời gian bắt từ 08 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 10 năm 2020.

          Vậy, Công ty lâm nghiệp Tam Thanh thông báo đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons