Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy(cây đứng) tại chỗ lần 03 năm 2021 CTLN Tam Thanh

Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy(cây đứng) tại chỗ lần 03 năm 2021 CTLN Tam Thanh

Kính gửi: – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các xã: Vạn Xuân, Thọ Văn, Lam Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ;

– Các tổ chức, cá nhân trong và Công ty;

– Các đội sản xuất trong Công ty.

 

 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-GVN.HN ngày 21 tháng 11 năm 2014 về việc ban hành Quy chế Tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ phương án khai thác, vận chuyển, tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy số 29; 30/PATT-CTLNTT, ngày 01/4/2021; Phương án số 127/ PATT-CTLNTT, ngày 08/7/2021 của Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 692/QĐ-GVN.PT, ngày 09/4/2021; số 1442/QĐ-GVN.PT, ngày 14/7/2021.

Căn cứ biên bản họp số 130/BB-TCHC ngày 15/7/2021 của Hội đồng giá Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh, về việc đấu giá khai thác, tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy tại chỗ(cây đứng) lần 03 năm 2021;

Công ty lâm nghiệp Tam Thanh thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ (cây đứng) lần 03 năm 2021 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ lần 03: 8.302,3 m3; củi: 2.304,8 ster được chia thành 20 (Hai mươi) gói thầu.

          – Giá khởi điểm của 20 gói như sau:

Gói thầu Địa điểm Diện tích       (ha) Sản lượng gỗ  (m3) Khối lượng củi                    (Ster)  Đơn giá khởi điểm                  (đồng)  Thành tiển                    (đồng)  Tiển đạt cọc 5%                  làm tròn                    (đồng)
Gói 4 Đội 2 6,0 685,9 184,1 985.257           675.787.600        34.000.000,0
Gói 5 8,8 934,5 249,2 995.565           930.355.700        47.000.000,0
Gói 6 4,0 409,2 115,0 979.495           400.809.200        21.000.000,0
Gói 7 5,4 540,9 143,6 1.030.835           557.578.700        28.000.000,0
Gói 8 1,3 96,2 22,6 1.095.000           105.339.000          6.000.000,0
Gói 9 5,8 592,1 142,9 942.695           558.169.700        28.000.000,0
Gói 10 3,6 266,6 64,8 980.800           261.481.200        14.000.000,0
Gói 11 3,8 440,6 132,1 981.000           432.228.600        22.000.000,0
Gói 13 2,7 293,4 74,0 992.000           291.052.800        15.000.000,0
Gói 15 10,9 1.056,6 305,2 1.019.738        1.077.454.800        54.000.000,0
Gói 16 4,9 414,0 124,2 931.000           385.434.000        20.000.000,0
Gói 17 5,5 468,6 145,1 929.000           435.329.400        22.000.000,0
Gói 18 2,5 290,3 86,4 958.913           278.372.300        14.000.000,0
Gói 19 4,3 369,4 106,0 985.976           364.219.400        19.000.000,0
Gói 20 1,8 146,0 46,7 904.000           131.984.000          7.000.000,0
Gói 21 3,9 268,7 86,2 896.640           240.927.100        13.000.000,0
Gói 22 3,7 286,0 84,0 945.000           270.270.000        14.000.000,0
Gói 23 6,8 471,9 142,3 911.556           430.163.200        22.000.000,0
Gói 24 3,3 139,9 20,8 787.000           110.101.300          6.000.000,0
Gói 25 1,4 131,5 29,6 1.059.000           139.258.500          7.000.000,0
Cộng          90,4    8.302,3    2.304,8   19.310.470       8.076.316.500    413.000.000,0

  1. Đối tượng đăng ký:

          Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo trong việc tham gia đấu giá.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 21 tháng 7 năm 2021.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 21 tháng 7 năm 2021.

          Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2021.

          – Phô tô công chứng Giấy phép kinh doanh của Tổ chức; sổ hộ khẩu của cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

          – Phô tô công chứng chứng minh thư nhân dân(CCNN) của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

          Mọi thủ tục khác xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Phòng TCHC, Phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh (Địa chỉ: Xã Cổ Tiết (Nay là xã Vạn Xuân) – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ).

          Số Điện thoại: 0977414134 gặp ông Bùi Chí Thanh – Kế toán trưởng hoặc 0983823162 gặp ông Hà Doãn Nho – Trưởng phòng Tổ chức hành chính)

  1. Tiền mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

          4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/01bộ/01gói thầu

( Viết bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn trên một bộ trên một gói thầu)

          – Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

          4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

          – Tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty lâm nghiệp Tam Thanh, dưới hình thức tiền đồng Việt Nam.

Số tài khoản: 4211 000 000 0239; Ngân hàng TMCP đầu tư & Phát triển Phú Thọ.

          – Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Địa điểm mở đấu thầu:

          Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Thanh Địa chỉ: xã Cổ Tiết (Nay là xã Vạn Xuân) – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ. Thời gian bắt từ 08 giờ 30 phút sáng ngày  22 tháng 7 năm 2021.

          Vậy, Công ty lâm nghiệp Tam Thanh thông báo đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons