Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ đợt 3 năm 2020 CTLN Thanh Hòa

Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ đợt 3 năm 2020 CTLN Thanh Hòa

Kính gửi: – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các xã: Ấm Hạ, Minh Hạc, TT Hạ Hòa, Lang sơn, Tứ Hiệp, Gia Điền, Hà Lương, Đại Phạm

– Các đội sản xuất trong Công ty.

 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-GVN.HN ngày 21 tháng 11 năm 2014  về việc ban hành Quy chế Tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ của Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ phương án khai thác, vận chuyển, ttiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy số 01/PA-CTLNTH ngày 02 tháng 06 năm 2020 của Công ty Lâm nghiệp Thanh Hòa đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt;

Căn cứ biên bản họp số  01 /BB-TCHC ngày 17/07/2020 của Hội đồng giá Công ty Lâm nghiệp Thanh Hòa, về việc tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2020;

Công ty lâm nghiệp Thanh Hòa thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2020 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

    Đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ: 748,8 m3, củi: 109,4 ste. Giá khởi điểm  như sau:

Gói Địa điểm Sản lượng gỗ (m3) Khối lượng củi (Ste) Đơn giá  cơ sở tính giá khởi điểm (đồng/m3) Thành tiền (đồng) Tiền đặt cọc (5%) làm tròn
Gói số 2 Đội 1+2+3+4 748,8 109,4 864.000       647.005.020 32.000.000
Tổng   748,8 109,4 864.000     647.005.020 32.000.000
  1. Đối tượng đăng ký:

          Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo trong việc tham gia đấu giá.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 10 tháng 09 năm 2020 đến hết ngày 17 tháng 09 năm 2020.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ ngày  10 tháng 09 năm 2020 đến hết ngày 17 tháng 09 năm 2020.

          Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn xin tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2020.

          – Phô tô công chứng Giấy phép kinh doanh của Tổ chức; sổ hộ khẩu của cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

          – Phô tô công chứng chứng minh thư nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ.

          Mọi thủ tục khác xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Phòng TCHC, Phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Thanh Hòa ( Địa chỉ: Khu 7 Thị trấn Hạ Hòa – huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ).

          Số Điện thoại: 0382 463 846 hoặc 0915 764 336 (Bà Hằng – Trưởng phòng Tổ chức hành chính)

  1. Tiền mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

          4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/bộ( Viết bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn)

          – Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Thanh Hòa bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

          4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

          – Tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản dưới hình thức tiền đồng Việt Nam.

Số tài khoản: 2704 201 001 074; Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Hạ Hòa -Phú Thọ.

          – Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Địa điểm mở đấu thầu:

Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Thanh Hòa Địa chỉ:  Khu 7 TT Hạ Hòa  huyện Hạ Hòa  tỉnh Phú Thọ. Thời gian bắt từ 8h30’ sáng ngày 18 tháng 09 năm 2020.

          Vậy, Công ty lâm nghiệp Thanh Hòa thông báo đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấytại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons