Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ sản lượng gỗ A + B năm 2020 CTLN Xuân Đài

Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ sản lượng gỗ A + B năm 2020 CTLN Xuân Đài

Kính gửi: –   Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Tân Sơn;
Các đội sản xuất trong Công ty.

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-GVN.HN ngày 30/11/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khối Lâm nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 2278/QĐ-GVN.PT ngày 17/11/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ A+B năm 2020 cho Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài;

Căn cứ biên bản họp ngày 17/11/2020 của Hội đồng giá Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, về việc tiêu thụ gỗ A+B nguyên liệu tại bãi 1 năm 2020.

Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ A+B tại bãi 1 năm 2020, cụ thể như sau:

1. Nội dung đấu giá:

Đấu giá tiêu thụ gỗ A+B là gỗ Keo, tại Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài.

– Địa chỉ: Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Sản lượng gỗ A+B1.406,8 m3 , được chia làm 02 gói như sau:

2. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân trong vào ngoài Công ty có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Từ ngày 18/11/2020 đến ngày 27/11/2020.

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn tham gia đấu giá.

+ Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

         + Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

         + Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

         – Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

– Số điện thoại: 0210.6267.555

4. Tiền mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0đồng/bộ( Viết bằng chữ: Ba trăm ngàn đồng chẵn)

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu thầu.

4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

-Tiền đặt cọc đăng ký tham giá đấu giá bằng, hoặc lớn hơn 5% (Làm tròn) giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền đặt cọc này được thu bằng tiền chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài.

Số tài khoản 2702201000207, tại ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

-Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. Địa điểm mở phiên đấu giá:

Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Xuân Đài Địa chỉ: Xã Văn Luông – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ.

Thời gian mở thầu: dự kiến bắt từ 8h sáng ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Vậy Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đến các tổ chức cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ gỗ keo A+B nguyên liệu được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons