Thông báo v/v mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Cầu Ham

Thông báo v/v mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Cầu Ham

Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham – Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ Keo nguyên liệu giấy như sau:

  1. Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

          Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Cầu Ham. Địa chỉ: Tổ 13 Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang như sau:

          – Gói số 6 : Đội 3(Sông Bạc)

                    + Diện tích khai thác: 11,1 Ha;

                    + Khối lượng gỗ: 1.109,1 m3;

                    + Giá khởi điềm: 714.691đ/m3

                    + Giá trị Gỗ: 792.663.723đ;

                    + Khối lượng củi: 132,2Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 1.322.000đ;

                    + Tiền đặt cọc là: 79.300.000 đồng.

          – Gói số 7 : Đội 3(Sông Bạc)

                    + Diện tích khai thác: 9,5 Ha;

                    + Khối lượng gỗ: 879,4 m3;

                    + Giá khởi điềm: 733.343đ/m3

                    + Giá trị Gỗ: 644.901.459đ;

                    + Khối lượng củi: 107,2Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 1.072.000đ;

                    + Tiền đặt cọc là: 64.500.000 đồng.

          – Gói số 9 : Đội 3(Yên Bình)

                    + Diện tích khai thác: 7,9 Ha;

                    + Khối lượng gỗ: 342,0 m3;

                    + Giá khởi điềm: 731.814 đ/m3

                    + Giá trị Gỗ: 250.280.446đ;

                    + Khối lượng củi: 42,9Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 429.000đ;

                    + Tiền đặt cọc là: 25.000.000 đồng.

          – Gói số 10 : Đội 3(Yên Bình)

                    + Diện tích khai thác: 7,0 Ha;

                    + Khối lượng gỗ: 418,5 m3;

                    + Giá khởi điềm: 701.595 đ/m3

                    + Giá trị Gỗ: 293.617.532đ;

                    + Khối lượng củi: 48,7Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 487.000đ;

                    + Tiền đặt cọc là: 29.300.000 đồng.   

          – Gói số 12 : Đội 3(Yên Bình)

                    + Diện tích khai thác: 5,4 Ha;

                    + Khối lượng gỗ: 261,9 m3;

                    + Giá khởi điềm: 727.819 đ/m3

                    + Giá trị Gỗ: 190.615.857đ;

                    + Khối lượng củi: 31,6Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 316.000đ;

                    + Tiền đặt cọc là: 19.000.000 đồng.

          – Gói số 13 : Đội 3(Tân Trịnh)

                    + Diện tích khai thác: 10,0 Ha;

                    + Khối lượng gỗ: 668,1 m3;

                    + Giá khởi điềm: 741.036 đ/m3

                    + Giá trị Gỗ: 495.086.338đ;

                    + Khối lượng củi: 71,5Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 715.000đ;

                    + Tiền đặt cọc là: 49.500.000 đồng.

          – Gói số 14 : Đội 3(Tân Trịnh)

                    + Diện tích khai thác: 8,4 Ha;

                    + Khối lượng gỗ: 576,3 m3;

                    + Giá khởi điềm: 690.953 đ/m3

                    + Giá trị Gỗ: 398.196.133đ;

                    + Khối lượng củi: 66,8Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 668.000đ;

                    + Tiền đặt cọc là: 39.800.000 đồng.

          – Gói số 15 : Đội 3(Tân Trịnh)

                    + Diện tích khai thác: 13,2 Ha;

                    + Khối lượng gỗ: 878,4 m3;

                    + Giá khởi điềm: 724.079 đ/m3

                    + Giá trị Gỗ: 636.031.318đ;

                    + Khối lượng củi: 99,7Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 997.000đ;

                    + Tiền đặt cọc là: 63.600.000 đồng.

          – Gói số 16 : Đội 3(Tân Trịnh)

                    + Diện tích khai thác: 11,7 Ha;

                    + Khối lượng gỗ: 910,5 m3;

                    + Giá khởi điềm: 707.905 đ/m3

                    + Giá trị Gỗ: 644.547.674đ;

                    + Khối lượng củi: 98,4Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 984.000đ;

                    + Tiền đặt cọc là: 64.400.000 đồng.

          – Gói số 17 : Đội 3(Tân Trịnh)

                    + Diện tích khai thác: 21,5 Ha;

                    + Khối lượng gỗ: 1.302,9 m3;

                    + Giá khởi điềm: 708.589 đ/m3

                    + Giá trị Gỗ: 923.221.043đ;

                    + Khối lượng củi: 139,1Ster được bán ấn định là 10.000đ/Ster; tương đương giá trị: 1.391.000đ;

                    + Tiền đặt cọc là: 92.300.000 đồng.   

* Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ ngày bàn giao tài sản, kết thúc trước ngày 20  tháng  12 năm 2024.

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

          Từ ngày 08 tháng 7 năm  2024 đến hết ngày 17/7/2024

* Hồ sơ gồm:

          – Đơn chào giá tiêu thụ gỗ (để trong phong bì niêm phong).

          – Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

          – Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

     – Phiếu thu tiền cọc;

– Phiếu thu tiền mua hồ sơ;

– Phiếu trả giá.

          – Hồ sơ nộp tại: Công ty lâm nghiệp Cầu Ham

  1. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc

– Văn phòng Công ty lâm nghiệp Cầu Ham. Địa chỉ Tổ 13 Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

– Thời gian: trước 16h30 ngày 17/7/2024

4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn

Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Cầu Ham. Địa chỉ: Tổ 13 Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

  1. Ký kết hợp đồng

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Đỗ Công Thuần, Giám đốc Công ty lâm nghiệp Cầu Ham. Điện thoại liên hệ : 0373.447.705Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons