Thông báo về việc bán đấu giá cây đứng gỗ keo NLG tại CTLN Vĩnh Hảo (lần 5 năm 2021)

Thông báo về việc bán đấu giá cây đứng gỗ keo NLG tại CTLN Vĩnh Hảo (lần 5 năm 2021)

Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo (thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam) thông báo về việc bán đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng gỗ keo nguyên liệu giấy đợt 4 năm 2021.

1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ cây đứng tại chỗ rừng trồngnăm 2012, năm 2013, năm 2014 cây gỗ Keo.(Acacia mangium) Tổng sản lượng gỗ bán lần 4: 7.858,1m3.

Củi: 947,0 Ster. Củi bán 10.000đ/ Ster, củi và gỗđược chia thành 15 gói, số lượng đơn giá bán tiền gỗ giá khởi điểm chi tiết như sau:

Gói

Địa điểm

Sản lượng gỗ (m3)

Khối lượng củi

( Ster)

Đơn giá khởi điểm

( đồng/m3 gỗ)

Thành tiền

( đồng)

Tiền đặt cọc(5%) làm tròn

Gói số 3

Đội 5

880.8

110.7

700.000

616.560.000

31.000.000

Gói số 5

Đội 7

891.6

104.7

685.000

610.746.000

30.000.000

Gói số 6

Đội 7

803.4

110.6

711.000

571.217.400

29.000.000

Gói số 7

Đội 7

816.3

100.3

700.000

571.410.000

29.000.000

Gói số 8

Đội 7

454.9

55.4

700.000

318.430.000

16.000.000

Gói số 9

Đội 7

869.8

112.2

700.000

608.860.000

31.000.000

Gói số 12

Đội 5

856.7

104.4

681.000

583.412.700

30.000.000

Gói số 13

Đội 7

373.6

 45.9

719.000

268.618.400

13.000.000

Gói số 15

Đội 7

461.7

 54.3

696.000

321.343.200

16.000.000

Gói số 16

Đội 7

 83.4

   8.0

722.000

 60.214.800

 3.000.000

Gói số 17

Đội 7

238.0

685.000

163.030.000

 8.000.000

Gói số 20

Đội 9

83,4

8,0

722.000

60.214.800

3.000.000

Gói số 21

Đội 6

319,5

42,0

707.000

225.886.500

12.000.000

Gói số 22

Đội 6

413,8

49,9

712.000

294.625.600

15.000.000

Gói số 23

Đội 6

394,6

48.6

680.000

268.328.000

14.000.000

Tổng

7.858,1

947,0

5.482.682.600

280.000.000

2. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

Thời gian xem tài sản: Tất cả các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 04 tháng 06 năm 2021 đến hết ngày 14tháng 06 năm 2021.

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ 7h30 phút  ngày 04 tháng 06 năm 2021 đến 16h 00 ngày 14 tháng 06năm 2021.

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2021.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

– Hồ sơ nộp tại: Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo (Địa chỉ: Xã Hùng An – huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang).

4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000đồng/01 bộ

  Bằng chữ: (Ba trăm ngàn đồng chẵn).

         – Nộp bằng tiền mặt tại phòng tài chính kế toánCông ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

4.2.Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

– Tiền đặt cọc tham gia gói đấu giá theo từng gói đấu giá, tối thiểu bằng 5% giá trị của gói đấu giá.Khoản tiền này được thu bằng tiền Việt Nam dưới hình thức chuyển khoản, hoặc tiền mặt viết phiếu thu tại phòng kế toán Công ty.

Số tài khoản ngân hàng: 820 9211000002 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn- chi nhánh huyện Bắc Quang – Hà Giang.

Trường hợp người tham gia đấu giá  trúng đấu giá, mua được tài sản thì tiền đặt cọc được trừ vào giá trị tài sản mua. Nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt cọc được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

5. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá.

Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 sáng ngày  15tháng 06 năm 2021.

Địa điểm: Tại văn phòng Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo địa chỉ: Km 74 quốc lộ 2 Tuyên Quang điHà Giang – Xã Hùng An – Bắc Quang – Hà Giang.

Mọi thông tin liên hệ Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty; điện thoại: 0948074992.(Anh Nam)Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons