Thông báo về việc đấu giá gỗ keo Vanh NLG tại CTLN Tân Phong

Thông báo về việc đấu giá gỗ keo Vanh NLG tại CTLN Tân Phong

Công ty lâm nghiệp Tân Phong (thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam) thông báo về việc đấu giá gỗ keo Vanh nguyên liệu giấy năm 2020 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

          – Đấu giá gỗ keo Vanh.(Acacia mangium) tại Công ty lâm nghiệp Tân Phong; Địa chỉ: Xã Đức Ninh – huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang.

          – Gói số 1: Đội 24

                          + Khối lượng gỗ: 53,0 m3;

                          + Diện tích : – Trồng: 3,8 ha

                                              – Khai thác: 2,4 ha.

                          + Giá trị gỗ: 69.033.125 đồng

                          + Giá khởi điềm: 1.302.000 đồng/m3

(Có biểu chi tiết kèm theo)

                          + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 5.000.000 đồng

– Gói số 2: Đội Hùng Đức      

                          + Khối lượng gỗ: 33,6 m3;

                          + Diện tích : – Trồng: 1,7 ha

                                              – Khai thác: 1,7 ha.

                          + Giá trị gỗ: 43.205.551 đồng

                          + Giá khởi điềm: 1.284.000 đồng/m3

(Có biểu chi tiết kèm theo)

                          + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 4.000.000 đồng

  1. Đối tượng đăng ký:

          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

          – Từ ngày 03 tháng 9 năm 2020 đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2020

          * Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo Vanh NLG năm 2020.

          – Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

          – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

          – Hồ sơ nộp tại: Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty lâm nghiệp Tân Phong (Địa chỉ: xã Đức Ninh,huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá.

          Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tân Phong  Địa chỉ: xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian từ 7 giờ 30 sáng ngày 15/9/2020.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

          Bên mua thanh toán 100%  giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

          Mọi thông tin liên hệ Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty; điện thoại: 0814232999.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons