Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG tại CTLN Tân Thành

Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG tại CTLN Tân Thành

        Kính gửi:

 

– Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các xã: Yên Thuận, Bạch Xa, Minh Khương, Minh Dân, Phù Lưu, Tân Thành, Bình Xa, Minh Hương;

– Các đội sản xuất trong công ty

Công ty lâm nghiệp Tân Thành thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2020 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

          – Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo.(Acacia mangium)

tại công ty lâm nghiệp Tân Thành (cây đứng). Thôn 2 Tân Yên – Xã Tân Thành – Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang cụ thể như sau:

Gói số Địa điểm Sản lượng Gỗ (m3) Khối lượng Củi
(Ste)
Đơn giá khởi điểm (Giá đã bao gồm cả củi) Giá trị khởi điểm Tiền đặt cọc (5%) làm tròn
1 MD+PL 243,9 21,3 910.000   221.949.000 12.000.000
 Tổng cộng 243,9 21,3 910.000   221.949.000 12.000.000
  1. Đối tượng đăng ký:

           Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

          – Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 08 tháng 10 năm 2020.

          – Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 08 tháng 10 năm 2020.

          * Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2020.

          – Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

          – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

          – Hồ sơ nộp tại:

Phòng Tổ chức Hành chính hoặc phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Tân Thành (Địa chỉ: Thôn 2 Tân Yên – Xã Tân Thành – Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang).

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

4.1. Mua hồ sơ:

          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng/01bộ/01gói thầu (Ba trăm nghìn đồng chẵn).

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

4.2. Đặt cọc tham gia đấu giá:

          – Tiền đặt cọc tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói đấu thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền (Việt Nam đồng) vào tài khoản của Chi nhánh Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty lâm nghiệp Tân Thành.

Số tài khoản: 81032110002 tại ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Hàm Yên – Tuyên Quang.

          – Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt cọc được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá: Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Tân Thành, Địa chỉ: Thôn 2 Tân Yên – Xã Tân Thành – Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang. Thời gian từ 8 giờ 30 sáng ngày 09/10/2020.
  2. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

          Bên mua thanh toán 100% giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Tổng Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 01/11/2020.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính (Gặp đ/c Thảo SĐT: 0912107696) hoặc phòng TCKT (Gặp đ/c Hướng SĐT: 0974915469) Công ty lâm nghiệp Tân ThànhShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons