Thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Bạch đàn NLG tại công ty lâm nghiệp Yên Lập

Thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Bạch đàn NLG tại công ty lâm nghiệp Yên Lập

Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty lâm nghiệp Yên Lập thông báo về việc mời quan tâm, chào hàngtiêu thụ gỗ keo NLG (cây đứng) như sau:

1.Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Yên Lập

Địa chỉ: Khu Đồng Dân, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ như sau:

Gói số 1:

+ Diện tích khai thác: 4,1 ha

+ Khối lượng gỗ: 145,5 m3; Củi: 20,6 Ster.

+ Giá khởi điểm gỗ: 740.304 đ/m3; củi: 20.000 đ/ Ster.

+ Giá trị gỗ: 108.010.403 đ; giá trị củi: 412.000 đ

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 1 tương ướng: 11.000.000 đồng.

Gói số 2:

+ Diện tích khai thác: 9,3 ha

+ Khối lượng gỗ: 414,0 m3; Củi: 66,1 Ster.

+ Giá khởi điểm gỗ: 799.522 đ/m3; củi: 20.000 đ/ Ster.

+ Giá trị gỗ: 331.002.239 đ; giá trị củi: 1.322.000 đ

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 2 tương ướng: 34.000.000 đồng.

– Gói số 3:

+ Diện tích khai thác: 7,9 ha

+ Khối lượng gỗ: 445,6 m3; Củi: 55,8 Ster.

+ Giá khởi điểm gỗ: 854.856 đ/m3; củi: 20.000 đ/ Ster.

+ Giá trị gỗ:   380.923.858 đ; giá trị củi:  1.116.000  đ

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 3tương ướng: 38.200.000 đồng.

– Gói số 4:

+ Diện tích khai thác: 5,4 ha

+ Khối lượng gỗ: 287,2 m3; Củi: 44,3 Ster.

+ Giá khởi điểm gỗ: 784.748 đ/m3; củi: 20.000 đ/ Ster.

+ Giá trị gỗ:   229.417.952 đ; giá trị củi:   886.000đ

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 2 tương ướng: 23.000.000 đồng.

– Gói số 5:

+ Diện tích khai thác: 2,8 ha

+ Khối lượng gỗ: 100,9 m3; Củi: 22,5 Ster.

+ Giá khởi điểm gỗ: 698.839 đ/m3; củi: 20.000 đ/ Ster.

+ Giá trị gỗ:     70.512.850 đ; giá trị củi:   450.000 đ

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 2 tương ướng: 7.500.000 đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ ngày bàn giao tài sản, kết thúc trước ngày 20 tháng 12 năm 2024.

(Có biểu kê chi tiết kèm theo)

2. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng.

3. Thời gian đăng ký và nộp h:

Từ ngày 20 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 26tháng 6 năm 2024

Hồ sơ gồm:

– Đơn chào giá tiêu thụ gỗ (để trong phong bì niêm phong).

– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

– Phiếu thu tiền cọc;

– Phiếu thu tiền mua hồ sơ;

– Phiếu trả giá.

– Hồ sơ nộp tại: Công ty lâm nghiệp Yên Lập

4. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

4.1). Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Yên Lập

Địa chỉ: Khu Đồng Dân, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Thời gian: trước 16h30 ngày 26 tháng 6 năm 2024

4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn:

Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày.

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Yên Lập, địa chỉ: Khu Đồng Dân, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

5. Ký kết hợp đồng:

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Phùng Mạnh Thắng, Giám đốc Công ty lâm nghiệp Yên Lập. Điện thoại liên hệ: 0982.985.121.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons